Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Općinsko vijeće

Crkva Krista Kralja

Informacije o radu Predstavničkog tijela Općine Selca.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Jure Trutanić

  1. JURE TRUTANIĆ
  2. STJEPKO TOMAŠ
  3. KARMEN JAKŠIĆ

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Ivan Marijančević

  1. MARČELO ŠTAMBUK
  2. ŽELJAN VRSALOVIĆ

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  1. PETAR BEZMALINOVIĆ
  2. RADOVAN PURATIĆ

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Tonči Zlatar

  1. TONČI ZLATAR

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Pavle Ordić

  1. PAVLE ORDIĆ

 

************************************************
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Karmen Jakšić (NEZ)

PRVI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Bezmalinović (HDZ)

DRUGI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk (NEZ)

 

SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA

(izvadak iz Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca)

Protokol - sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća (PDF)      ||  Vidi Arhivu sjednica

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Poziv

Zapisnik

Video

2. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

Video