Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Završetak kapitalnih projekata

Završetak kapitalnih projekata

Tijekom 2011. godine Općina Selca je završila dva vrijedna kapitalna projekta; rekonstrukcija i dogradnja Starog mosta u Sumartinu i kanalizacijski sustav (glavni kolektor) Puntinak - Sumartin

IZGRADNJA GATA LUKOBRANA « STARI MOST « U SUMARTINU

Investitor: Županijska lučka uprava, Ministarstvo mora, Županija Splitsko - dalmatinska i Općina Selca

Vrijednost investicije: 6.500.000,00 kn

Radovi su u cijelosti izvršeni tijekom 2011. godine

 

 

 

 

 

 

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA (KANALIZACIJSKOG SUSTAVA) NASELJA PUNTINAK

 

Investitor: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, odnosno Hrvatske vode, Županija Splitsko - dalmatinska i Općina Selca

Vrijednost investicije 9.000.000,00 kn (bez PDV-a)

Ukupan posao na izgradnji glavnog kolektora trebao bi biti dovršen do kraja 2011. godine u kojoj je izvršeno radova u vrijednosti od 5.500.000,00 kn.