Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Zaključak o stipendiranju učenika i studenata

Zaključak o stipendiranju učenika i studenata

Najava natječaja za stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Selca

Na temelju članka 46. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca broj 04/18) i članka 6. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca („Službeni glasnik" Općine Selca broj 06/14), Načelnik Općine Selca, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Selca

 

I.

U školskoj/akademskoj godini 2018/19. dodijelit će se ukupno 24 stipendije, od čega:

 

- 2 stipendije za darovite učenike 1. razreda srednje škole,

- 2 stipendije za darovite studente I. godine studija,

- 2 stipendije za darovite učenike (od 2. razreda srednje škole),

- 2 stipendije za darovite studente (od II. godine studija),

- 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (od 2. r.  srednje škole),

- 4 stipendije za učenike Klesarske škole Pučišća (od 1. do 4. razreda),

- 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja (od II. godine studija),

- 4 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja, (od 2. razreda srednje škole),

- 4 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja (od II. godine studija).

 

II.

Utvrđuje se iznos stipendije za studente u visini od 800,00 kuna te za učenike u visini od 500,00 kuna.

III.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Selca www.selca.hr .

 

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku" Općine Selca.

 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                    Ivan Marijančević, v.r.

- Natječaj će biti objavljen u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine!