Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Utvrđivanje poreznih obveznika za 2016. godinu

Utvrđivanje poreznih obveznika za 2016. godinu

Općina Selca objavljuje poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza Općine Selca za 2016. godinu.

Temeljem članka 38. i 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN», br: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH, 73/08, 25/12, 147/14) i članka 8. Odluke o porezima Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», br: 4/04.), Općina Selca objavljuje

 

POZIV

za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza Općine Selca za 2016. godinu

I.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe na dostavu prijave do 31. ožujka 2016. godine za utvrđivanje poreza na:

  1. kuće za odmor
  2. tvrtku ili naziv

II.

 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 8. Odluke o porezima Općine Selca propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Selca.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje prema četvornom metru korisne površine kuće, dijela zgrade ili stana.

Poreznu prijavu za 2016. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Općine Selca, Jedinstvenog upravnog odjela, došlo do promjene stanja korisne površine, promjene adrese, promjene vlasništva ili stjecanja uvjeta za oslobođenje, kao i novi vlasnici kuća za odmor.

III.

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Prema članku 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 23. Odluke o porezima Općine Selca, propisano je da porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Porez na tvrtku ili naziv prihod je općine ili grada na području koje je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika. Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u svom sastavu ima poslovne jedinice na području Općine Selca (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta), obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu, bez obzira gdje mu je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se neovisno o tome da li je tvrtka istaknuta.

Poreznu prijavu za 2016. godinu podnose svi obveznici poreza na tvrtku ili naziv kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Općine Selca, Jedinstvenog upravnog odjela, došlo do promjene podataka koji utječu na utvrđivanje porezne obveze, te svi obveznici koji na području Općine Selca imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.

IV.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrasci prijava za utvrđivanje poreza Općine Selca mogu se podići u pisarnici Općine Selca, Trg S. Radića 5, 21425 Selca  ili se mogu preuzeti na službenoj stranici Općine www.selca.hr (kuće za odmor / porez na tvrtku ) .

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza Općine Selca dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Selca, poštom na adresu: Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel, Trg S. Radića 5 - 21425 Selca  ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@selca.hr

V.

Za ne podnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj od 500,00 do 25.000,00 kuna, a sukladno članku 89. navedenog Zakona.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marijančević, v.r.