Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Uspostava GIS-a Općine Selca

Uspostava GIS-a Općine Selca

Općina Selca je krenula u izradu i uspostavu geoinformacijskog sustava (GIS-a)

Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Selca je GISPORTAL na Webu za objedinjeni pregled svih prostornih podataka u Općini Selca. Namijenjen je svim djelatnicima u Općini uključujući i Općinske vijećnike, a po potrebi i širem krugu korisnika koje odredi Općina.

Sadržaj GISPORTALA uključuje sljedeće prostorne podatke:

 • DKP-katastarski plan  
 • općinsko vlasništvo (knjižno i vanknjižno)
 • ortofoto snimku
 • PPUO (Prostorni plan uređenja općine) - namjena prostora
 • granice građevinskih područja naselja
 • pretraživanje kućnih brojeva (adresni model)
 • pretraživanje evidentiranih lokalnih nerazvrstanih cesta
 • prikaz svih opisnih podataka o  katastarskim česticama (posjednik, kultura, službena površina) prema katastarskom operatu
 • infrastrukturni vodovi
 • aktualni UPU-i - „Konopice" i „Pod spilom"
 • ostali digitalni podaci koje Općina posjeduje

Aplikacija GISPORTAL Općine Selca prikazuje različite prostorne podatke raspoređene u slojeve (tzv. layere) koji se međusobno preklapaju. Pregled tih podataka omogućuje uvećanje/smanjenje prikaza (zoom in/out), pomicanje po karti (pan), definiranje određenog mjerila (scale), mjerenje duljina na karti i ispis prikaza.

Omogućeno je pretraživanje po broju katastarske čestice i prema imenu (nazivu) posjednika iz katastarskog operata. Moguće je pretraživati GIS bazu podataka po kućnim brojevima.

Nakon uspostave komunalnog sustava i programa za poslovanje s grobljima (Memento) koji je također dostupan preko naših web stranica,  GIS portal Općine Selca je nastavak procesa informatizacije poslovanja ali i povećavanja transparentnosti u radu.

Sustav će biti dostupan svima (osnovna baza) a za pristup ostalim podacima Općina će davati lozinke zainteresiranim stranama (posebno investitorima) kojima će ovaj alat znatno olakšati realizaciju planiranih aktivnosti ali i ubrzati procese dobivanja nužnih informacija.

Implementacija se očekuje kroz sljedeća 3-4 mjeseca a pružatelj usluga je Geogrupa d.o.o. iz Pule.

 

Sličan sustav dostupan je na linku; GIS modul Općine Medulin