Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Uspješna akcija Kluba DDK Selca

Uspješna akcija Kluba DDK Selca

52 doze krvi sakupljeno je u upravo održanoj akciji Kluba DDK Selca!

Na akciji KDDK Selca prikupljeno je rekordnih (za ovaj klub) 52 doze krvi. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima što su se odazvali ovoj akciji i pokazali humanost na djelu!

 

 1. Borojević Vjekoslav
 2. Trutanić Jurica, Ante
 3. Glužević Ivica, Ante
 4. Trivanović Marija
 5. Ursić Ljiljana
 6. Štambuk Radić Ivana
 7. Radić Milan
 8. Vrsalović Tomislav, Ante
 9. Ursić Rosanda
 10. Bronzović Vojmir
 11. Bezmalinović Petar, Nikola
 12. Trutanić Marijan
 13. Šerka Radovan
 14. Ursić Josip, Ivan
 15. Trutanić Nikica, Ivan
 16. Jakšić Miro
 17. Eterović Jelka
 18. Litović Berto
 19. Trutanić Ljubica
 20. Štambuk Tino
 21. Jakšić Karmen
 22. Bronzović Ivan
 23. Martinić Oliver
 24. Carević Marijo
 25. Vuković Miro
 26. Štambuk Drago
 27. Bulić Endi
 28. Bošković Vinka
 29. Tokalić Mirzet
 30. Trutanić Antonio, Božidar
 31. Stančić Marinko
 32. Mošić Alen
 33. Perić Frank
 34. Antonijević Nikša
 35. Bulić Tonči
 36. Bezmalinović Frane
 37. Štambuk Rajmond
 38. Bošković - Bunić Silvana
 39. Vuković Nikica
 40. Bezmalinović Jasna
 41. Bošković Iskra
 42. Trutanić Antonio, Boris
 43. Ferati Ismeti, Nazib (Kašina)
 44. Antonijević Goran
 45. Bošković Božidar
 46. Trivanović Rovena
 47. Politeo Toni
 48. Jakšić Mirna
 49. Ljuba Željko
 50. Marijančević Pero
 51. Janković Nikola
 52. Vlahović Martin