Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Uređenje šetnice u Selcima

Uređenje šetnice u Selcima

Polako ali sigurno, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji šetališta Rajka Štambuka u Selcima (od milja nazvana „Mala Marmontova“).

Do sada su izvedeni svi zemljani i betonski radovi, stara stabla zamijenjena su novima a šetnica je u punoj dužini i širini popločana. Ovih dana očekuje se postavljanje kamenih rasvjetnih stupova te se kreće prema završnim radovima, odnosno završetku sjeverne i južne strane šetnice te postavljanju klupa, žardinjera i ostale komunalne opreme.

Puna dužina šetnice je 110 m a prostire se na 1.030 m².  Osnovna odrednica za uređenje prostora ove ulice je dizajniranje podne površine ukupnog prostora- pješačko kolne trake između drvoreda i ostale podne površine.

Oblikovanje podnih površina definirano je uklapanjem u urbano arhitektonski ambijent Selaca i otoka Brača, kojeg karakterizira bogatstvo primjene kamena u svim segmentima građenja, uređena prostora i oblikovanje kamenih detalja. U smislu ovih odrednica struktura nove podne površine projektirana je tako da se sukladno poveže sa tradicijskim elementima obrade kamenih podnih površina.