Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Upisi u vrtić

Upisi u vrtić

UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA” ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. VRŠIT ĆE SE OD 01. LIPNJA DO 17.LIPNJA 2O16. GODINE

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 8:00h do 14:00h u prostorijama dječjeg vrtića „Selca".

Za djecu koja su već upisana u vrtić treba donjeti samo novo lječničko uvjerenje.

Za djecu koja se po prvi put upisuju u vrtić, roditelji trebaju donijeti sljedeću dokumetaciju:

- KOPIJU RODNOG LISTA

- POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU ZA UPIS U VRTIĆ

-UKOLIKO SE UPISUJE DIJETE SA POTEŠKOĆAMA MOLIMO VAS DA PRILOŽITE I DODATNU ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU (nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije ovisno o vrsti poteškoće)

- ISPUNJEN ZAHTJEV ZA UPIS (ZAMOLBA)

- POTVRDU O ZAPOSLENOSTI RODITELJA

- UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU DJETETA I PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA

- Samohrani roditelj: preslika o smrti roditelja ili samostalnom uzdržavanju djeteta

- Preslika dokumenta ukoliko se radi o djetetu invalida Domovinskog rata

 

VAŽNA NAPOMENA:

Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!

Upisi u vrtić tokom godine neće biti mogući ukoliko dokumentacija nije priložena na vrijeme!

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU ZADANE ROKOVE !

 

S poštovanjem,

 

Ravnateljica D.V. "Selca"

DARIJA TRUTANIĆ