Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Stručno usavršavanje u Selcima

Stručno usavršavanje u Selcima

Općina Selca je raspisala javni poziv za iskazivanje interesa polaznicima Poduzetničke akademije. Rok za prijavu je 31. ožujka 2014. a Natječaj je objavljen na stranicama Općine (cjelina natječaji)

ADRIATICEDUCATIO- USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH, 114 BRIGADE 10, 21000 SPLIT
OIB 78344038952  MB 2782278 Z.R IBAN BROJ HR922390001110042645 RNO:0211911

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

USAVRŠAVANJA

 

 

 • OPĆI PODACI O PROGRAMU

 

Ustanova za obrazovanje odraslih "Adriatic Educatio" od ove godine organizira ciklus edukacija koji je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru, te svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastito tvrtku/obrt.

Program poduzetničke akademije namijenjen je potencijalnim poduzetnicima koji posjeduju razrađenu poduzetničku ideju bez upisanog obrta ili tvrtke, i "mladim" poduzetnicima s datumom upisa najkasnije 5 godina unatrag. Odluka za osnivanje ili preuzimanje poduzeća/obrta jedna je od najtežih odluka svakog pojedinca. Potrebno je odvagnuti niz stručnih i osobnih razmišljanja te dobiti osjećaj "poduzetničkog duha", i biti spreman  na moguće rizike.

Nakon edukacije polaznici(s projektnom idejom) će steći kompetenciju za vlastito osnivanje i vođenje poduzeća/obrta,a polaznici (koji imaju otvoreno poduzeče/obrt) će s novim znanjima i vještinama osnažiti vlastitu konkurentnost i poziciju  na tržištu.

Ulaskom Hrvatske u EU sve vise se razmišlja o projektima koji ce se financirati iz EU fondova u sektoru malog i srednjeg poduzetništva,s posebnim naglaskom na Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund-ERDF).

 • NAZIV PROGRAMA

Poduzetnička akademija.

 • OBRAZOVNI SEKTOR

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija.

 

 • OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA

U cilju jačanja hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva javila se potreba za edukacijom kadrova upravo iz tog sektora. Naime, unatoč naporima državnih institucija i velikog broja poticaja za jačanje hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva, ta populacija u hrvatskom gospodarstvu nema dovoljno kvalifikacijske snage, odnosno znanja i iskustva za utrku s turbulentnim tržištem i rapidno rastućom korporacijskom konkurencijom. Iz tog razloga često se događa da kvalitetne poduzetničke ideje nikad ne dožive ciklusni procvat ili čak ne dobiju priliku za realizacijom.

Hrvatska kao nova članica Europske Unije primorena je prilagoditi se zahtjevima europskog tržišta što ujedno zahtjeva i edukaciju poduzetničkog sektora ukoliko želi postići konkurentsku prednost upravo u tom sektoru.

 „Poduzetnička akademija" doprinosi povećanju mobilnosti radne snage putem cjeloživotnog obrazovanja koje je u Eu 12,3 % , a u RH tek 2,3 %.

 

 

 • CILJEVI PROJEKTA

Osnovni cilj- priprema poduzetnika za apliciranje na EU sredstava iz fonda za malo i srednje poduzetništvo.

Pojedinačni ciljevi projekta odnose se na promicanje vrijednosti cjeloživotnog učenja, poticanje na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj svijesti o važnosti obrazovanja pri otvaranju poduzeća te stvaranje preduvjeta za razvoj općina, gradova, županije i Republike Hrvatske u cjelini kao male zemlje sa velikim znanjem i mogućnostima za napredak u nepredvidivim tržišnim uvjetima.

 

 • CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina za pohađanje programa „Poduzetničke akademije" su sve fizičke osobe koje planiraju otvoriti obrt ili tvrtku no nemaju dostatno znanje za poduzimanje poduzetničkog pothvata te pravni subjekti koji imaju registrirani obrt ili tvrtku te su im potrebna dodatna znanja za unaprijeđenje vlastitog poslovanja.

 

PRIKUPLJANJE CILJANE SKUPINE :

 • objavom javnog poziva na web stranicama grada, općine, lokalnih novina, radio, TV ili otvoreni natječaj za upis polaznika po kriterijima npr. 10-start-up, 5-izvoznih, 5-proizvodnih, 5-uslužnih, 5-trgovina, 5-marketing i dizajn, 5-poljoprivrednih

 

PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PO PROGRAMU: 40

 • UVJETI UPISA
 • Navršenih 18 godina života
 • Životopis
 • Motivacijsko pismo
 • Nacrt poslovnog plana - kratki opis osobne i poslovne ambicije, poslovne ciljeve i razrada projektne ideje ukoliko se radi o pojedincima koji nemaju otvoren obrt ili tvrtku.
 • Osobna iskaznica

 

 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Predviđeno radno okruženje za održavanje edukacije su prostori ustanove s kojima će ustanova Adriatic Educatio sklopiti suradnju, a bazira se na školama u sustavu javnog obrazovanja, fakultetima, prostorima gradskih uprava, hotela, kongresnih dvorana i slično.

Polaznicima programa osigurani su nastavni materijali koji se sastoje od radnih bilježnica, skripti, fascikala za dokumentaciju te kemijskih olovaka.

 

 • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 • OPĆE KOMPETENCIJE

 

Polaznici će po završetku programa imati opća znanja iz poduzetništva i ekonomije što je temelj za pokretanje malog ili srednjeg poduzeća.

Nakon završenog programa polaznicima će se pružiti besplatne usluge mentoriranja u periodu od godinu dana.

 

 

 • STRUČNE KOMPETENCIJE

 

Polaznici će po završetku programa imati sljedeće stručne kompetencije:

 • znanja i vještine vođenja poduzeća
 • umijeće tržišnoga komuniciranja
 • vještine upravljanja konfliktima
 • uspješno prezentiranje poduzeća/obrta pred financijskim institucijama
 • sposobnosti za vođenje suradnika i timova

 

 • PRAKTIČNE KOMPETENCIJE
 • izrada projekata za dobivanje subvencije u trenutku osnivanje poduzeća/obrta
 • izrada sažetaka za projektnu aplikaciju EU fonda namijenjenih predstavnicima malih i srednjih poduzeća u svrhu korištenja sredstava iz strukturnih fondova
 • način popunjavanja obrazaca za konkrete natječaje
 • sposobnosti upravljanja troškovima

 

 

 • TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program „Poduzetnička akademija" osmišljen je kao ciklus od 4 specifična poduzetnička progama od kojih je svaki sastavljen od 2 modula te zasebnog jednodnevnog koji je baziran na osnovna poduzetnička znanja o fondovima Europske Unije. Trajanje programa ovisi o edukacijskom paketu, pa se tako govori o programu:

 

 • Jednodnevnom u trajanju od 8 školskih sati
 • Dvodnevnom u trajanju od 12 školskih sati
 • Trodnevnom u trajanju od 18 školskih sati
 • Četverodnevnom u trajanju od 24 školska sata

 

Ukupno trajanje svih programa se predviđa na 10 dana, a duljina trajanja edukacije po polazniku ovisi o odabranom edukacijskom programu za koji se polaznik opredijeli ili kombinaciji nekoliko programa. Nastava se održava radnim danima od 8.00- 14,30 h.

 

Predviđen je redovni tip izvođenja nastave u organiziranim grupama polaznika.

 

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Svaki od paketa sastavljen je od dva modula pri čemu:

 

Prvi modul sadrži  teme prilagođene tržišnim potrebama i zahtjevima tržišta te kvalitetan menadžment poduzeća/sektora/odjela.

Predavanja su individualnog pristupa, te se na polaznika želi prenijeti specifična znanja, vještine i sposobnosti  za nesmetan i uspješan rad vlastitog poduzeća, obrta i sl.

Drugi modul sadrži teme važnosti upravljanja ljudskim potencijalima odnosno aktivnosti i zadaće menadžmenta i organizacije usmjerenih na osiguranje potrebnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacija i ostalih oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje strategijskih ciljeva organizacije.

 • NASTAVNI PLAN

 

Redovita nastava       

 

Redni

Program

Broj sati nastave (školski sat)

broj

Teorijski dio

Praktični dio

Ukupno

1.

BASIC

6

2

8

2.

ADVANCED

8

4

12

3.

BASIC

12

6

18

4.

PREMIUM PRO ADVANCED

18

6

24

 

UKUPNO SATI:

44

18

62

           

 

4.2.     NASTAVNI PROGRAMI

 

4.2.1.   CJELINA: PODUZETNIČKA AKADEMIJA „BASIC"- Jednodnevni koncept u trajanju 8 školskih sati kroz dva modula.

 

 

 

MODUL 1

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

 

Osnove poduzetništva i poslovni plan

Naučiti opće određenje poduzetništva i poduzetnika.

Naučiti osnovne pojmove vezane za poduzetništvo i poduzetnika.

Savladati opće elemente poslovnog plana.

Upoznati se sa sadržajem poslovnog plana.

1

Organizacija i menadžment

Upoznavanje se općim određenjem menadžmenta.

Savladavanje temeljnih funkcija menadžmenta.

Savladavanje temeljnih aktivnosti pojedine funkcije menadžmenta.

1

Marketing

 

Razvoj misli o važnosti marketinga u poduzetništvu.

Sposobnost za razvoj kvalitetnih marketinških strategija.

Savladavanje koncepta marketing miksa u praktičnom izvođenju.

 

 

1

Priprema za prijavu projekata za EU fondove

Pomoći pri pripremi i provedbi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova

Europske unije

 

1

MODUL 2

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Upravljanje ljudskim resursima

Opće određenje važnosti upravljanja ljudskim resursima u poduzeću.

Metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima.

Metode i tehnike motivacijskog sustava u poduzeću.

1

Učinkovita komunikacija

Savladavanje tehnika i vrsta komunikacije.

Sposobnosti kvalitetne poslovne komunikacije.

Verbalna i neverbalna komunikacija.

1

Socijalne vještine i rješavanje konflikata

Naučiti opće određenje socijalnih vještina i važnost istih za međuljudske odnose u poduzeću.

Savladavanje metoda i tehnika uspješnog rješavanja konflikata u poduzeću.

1

Stvaranje učinkovitog tima

Savladavanjem prethodnih tema naučiti kako formirati produktivan tim.

Metode kadrovske asignacije unutar tima.

1

 

 

4.2.2.   CJELINA: PODUZETNIČKA AKADEMIJA „ADVANCED"- Dvodnevni koncept u trajanju 12 školskih sati  kroz dva modula.

 

 

MODUL 1

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Osnove poduzetništva i poslovni plan

Naučiti opće određenje poduzetništva i poduzetnika.

Naučiti osnovne pojmove vezane za poduzetništvo i poduzetnika.

Savladati opće elemente poslovnog plana.

Upoznati se sa sadržajem poslovnog plana.

1

Osnove trgovačkog prava

Naučiti osnovne pojmove relevantne za pravilno poslovanje poduzeća.

Naučiti osnovne propise u zakonske regulative koje se odnose na male i srednje poduzetnike.

Pravna dokumentacija koja se pojavljuje u poslovanju malih i srednjih poduzeća.

1

Osnove financija

Naučiti temeljne kalkulacije u poslovanju:

- Formiranje budžeta

        - Prihodi

- Rashodi

- Dobit

- Računovodstveni izvještaji

- Upravljanje troškovima

- Povećanje dobiti

1

Organizacija i menadžment

Upoznavanje se općim određenjem menadžmenta.

Savladavanje temeljnih funkcija menadžmenta.

Savladavanje temeljnih aktivnosti pojedine funkcije menadžmenta.

1

Marketing

Razvoj misli o važnosti marketinga u poduzetništvu.

Sposobnost za razvoj kvalitetnih marketinških strategija.

Savladavanje koncepta marketing miksa u praktičnom izvođenju.

1

Priprema za prijavu projekata za EU fondove

Pomoći pri pripremi i provedbi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova

Europske unije.

1

 

MODUL 2

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Upravljanje ljudskim resursima

Opće određenje važnosti upravljanja ljudskim resursima u poduzeću.

Metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima.

Metode i tehnike motivacijskog sustava u poduzeću.

1

Poslovna komunikacija

Savladavanje tehnika i vrsta komunikacije.

Sposobnosti kvalitetne poslovne komunikacije.

Verbalna i neverbalna komunikacija.

1

Socijalne vještine i riješavanje konflikata

Naučiti opće određenje socijalnih vještina i važnost istih za međuljudske odnose u poduzeću.

Savladavanje metoda i tehnika uspješnog rješavanja konflikata u poduzeću.

1

Stvaranje učinkovitog tima

Savladavanjem prethodnih tema naučiti kako formirati produktivan tim.

Metode kadrovske asignacije unutar tima.

1

Poslovno pregovaranje

Savladavanjem uspješne komunikacije usavršiti vještinu poslovnog pregovaranja prema vanjskim subjektima koji indirektno sudjeluju u procesu poslovanja.

2

 

4.2.3. CJELINA:PODUZETNIČKA AKADEMIJA „PRO ADVANCED"- Trodnevni koncept u trajanju 18 školskih sati  kroz dva modula.

 

 

MODUL 1

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Osnove poduzetništva

Naučiti opće određenje poduzetništva i poduzetnika.

Naučiti osnovne pojmove vezane za poduzetništvo i poduzetnika, savladati opće elemente poslovnog plana i

upoznati se sa sadržajem poslovnog plana.

1

Poslovni plan

Savladati opće elemente poslovnog plana i

upoznati se sa sadržajem poslovnog plana.

1

Osnove trgovačkog prava

Naučiti osnovne pojmove relevantne za pravilno poslovanje poduzeća.

Naučiti osnovne propise u zakonske regulative koje se odnose na male i srednje poduzetnike.

Pravna dokumentacija koja se pojavljuje u poslovanju malih i srednjih poduzeća.

1

Nabava/prodaja

Naučiti osnovne elemente nabave robe.

Dokumentacija koja se pojavljuje u procesu nabave.

Naučiti osnovne elemente prodajnog procesa.

Savladati kupoprodajni proces:

-Elementi

-Ciklus prodajnog procesa

-Dokumentacija u prodajnom procesu.

1

Osnove financija

Naučiti temeljne kalkulacije u poslovanju:

-Formiranje budžeta

-Prihodi

-Rashodi

-Dobit

-Računovodstveni izvještaji

-Upravljanje troškovima

-Povećanje dobiti

1

Organizacija i menadžment

Upoznavanje se općim određenjem menadžmenta.

Savladavanje temeljnih funkcija menadžmenta.

Savladavanje temeljnih aktivnosti pojedine funkcije menadžmenta.

1

Marketing

Razvoj misli o važnosti marketinga u poduzetništvu.

Sposobnost za razvoj kvalitetnih marketinških strategija.

Savladavanje koncepta marketing miksa u praktičnom izvođenju.

1

 

MODUL 2

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Upravljanje ljudskim resursima

Opće određenje važnosti upravljanja ljudskim resursima u poduzeću.

Metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima.

Metode i tehnike motivacijskog sustava u poduzeću.

1

Poslovna komunikacija

Savladavanje tehnika i vrsta komunikacije.

Sposobnosti kvalitetne poslovne komunikacije.

Verbalna i neverbalna komunikacija.

2

Socijalne vještine i riješavanje konflikata

Naučiti opće određenje socijalnih vještina i važnost istih za međuljudske odnose u poduzeću.

Savladavanje metoda i tehnika uspješnog rješavanja konflikata u poduzeću.

2

Stvaranje učinkovitog tima

Savladavanjem prethodnih tema naučiti kako formirati produktivan tim.

Metode kadrovske asignacije unutar tima.

2

Poslovno pregovaranje

Savladavanjem uspješne komunikacije usavršiti vještinu poslovnog pregovaranja prema vanjskim subjektima koji indirektno sudjeluju u procesu poslovanja.

2

Poslovno odijevanje

Važnost pravilnog poslovnog odijevanja u kupoprodajnim procesima.

Poruke koje se odašilju načinom odijevanja.

Vrste poslovnog odijevanja u poduzeću.

2

 

4.2.4. CJELINA: PODUZETNIČKA AKADEMIJA „PREMIUM PRO ADVANCED"- Četverodnevni koncept u trajanju 24 skolska sati  kroz dva modula.

 

 

MODUL 1

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Osnove poduzetništva i poslovni plan

Naučiti opće određenje poduzetništva i poduzetnika.

Naučiti osnovne pojmove vezane za poduzetništvo i poduzetnika.

 

1

 

Poslovni plan

Savladati opće elemente poslovnog plana.

Upoznati se sa sadržajem poslovnog plana.

1

Osnove trgovačkog prava

Naučiti osnovne pojmove relevantne za pravilno poslovanje poduzeća.

Naučiti osnovne propise u zakonske regulative koje se odnose na male i srednje poduzetnike.

Pravna dokumentacija koja se pojavljuje u poslovanju malih i srednjih poduzeća.

1

Nabava/prodaja

Naučiti osnovne elemente nabave robe.

Dokumentacija koja se pojavljuje u procesu nabave.

Naučiti osnovne elemente prodajnog procesa.

Savladati kupoprodajni proces:

-Elementi

-Ciklus prodajnog procesa

-Dokumentacija u prodajnom procesu.

1

Osnove financija

Naučiti temeljne kalkulacije u poslovanju:

        -Formiranje budžeta

-Prihodi

-Rashodi

-Dobit

-Računovodstveni izvještaji

-Upravljanje troškovima

-Povećanje dobiti

1

Organizacija i menadžment

Upoznavanje se općim određenjem menadžmenta.

Savladavanje temeljnih funkcija menadžmenta.

Savladavanje temeljnih aktivnosti pojedine funkcije menadžmenta.

1

Marketing

Razvoj misli o važnosti marketinga u poduzetništvu.

Sposobnost za razvoj kvalitetnih marketinških strategija.

Savladavanje koncepta marketing miksa u praktičnom izvođenju.

1

Izvoz

Naučiti opće određenje izvoznim poslova.

Dokumentacija koja se pojavljuje u izvoznom poslovanju.

Pojmovi relevantni za carinsko poslovanje.

Dokumentacija u carinskom poslovanju.

 

 

 

 

1

 

MODUL 2

 

 

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Upravljanje ljudskim resursima

Opće određenje važnosti upravljanja ljudskim resursima u poduzeću.

Metode i tehnike upravljanja ljudskim resursima.

Metode i tehnike motivacijskog sustava u poduzeću.

1

Poslovna komunikacija

Savladavanje tehnika i vrsta komunikacije.

Sposobnosti kvalitetne poslovne komunikacije.

Verbalna i neverbalna komunikacija.

1

Socijalne vještine i rješavanje konflikata

Naučiti opće određenje socijalnih vještina i važnost istih za međuljudske odnose u poduzeću.

Savladavanje metoda i tehnika uspješnog rješavanja konflikata u poduzeću.

1

Stvaranje učinkovitog tima

Savladavanjem prethodnih tema naučiti kako formirati produktivan tim.

Metode kadrovske asignacije unutar tima.

1

Poslovno pregovaranje

Savladavanjem uspješne komunikacije usavršiti vještinu poslovnog pregovaranja prema vanjskim subjektima koji indirektno sudjeluju u procesu poslovanja.

2

Poslovno odijevanje/dress-code

Važnost pravilnog poslovnog odijevanja u kupoprodajnim procesima.

Poruke koje se odašilju načinom odijevanja.

Vrste poslovnog odijevanja u poduzeću.

Vrste poslovnog odijevanja izvan poduzeća.

1

Metode i tehnike uklanjanja stresa

Pojam i vrste stresa.

Opasnost stresa u modernom načinu života.

Metode za upravljanje stresom.

Metode uklanjanja stresa.

1

 

 

 

 

 

Ukoliko se naručitelj odluči za cjelinu „PRO ADVANCED" - Trodnevni koncept i „PREMIUM PRO ADVANCED"- Četverodnevni koncept, dobiva se u trećem i četvrtom danu edukacija u dva modula o EU fondovima kroz 8 školskih sati.

 • EU FONDOVI- Jednodnevni koncept u trajanju 8 školskih sati obuhvaća sljedeće teme:

 

 

 

EU FONDOVI

 

TEMA

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

EU fondovi namijenjeni poduzetnicima

Pregled fondova, sustav upravljanja fondovima, najave natječaja, pretraživanje informacija o natječajima, prezentacija natječaja s primjerima projekata

1

Prezentacija i tumačenje uputa za prijavitelje, kapaciteti nositelja projekta

Upravljački, financijski itd..

1

Konceptualizacija projektne ideje

Osnovne informacije o pristupu logičke matrice, odnos ciljeva, rezultata i aktivnosti projekta

 

1

Priprema projektne aplikacije

Izrada sažetka projekta i postupak ocjenjivanja

1

Priprema projektne aplikacije

Pregled aplikacijskog obrasca, objašnjenje postupka prijave i ocjenjivanja

1

Elementi proračuna projekta

Pravila izrade proračuna, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, planiranje ljudskih kapaciteta, istraživanje tržišta, obrazloženje proračuna

1

Elementi poslovnog plana

Poslovni plan kao obavezni prilog aplikaciji.

1

Osnovni elementi provedbe projekta

 

Organizacija tima za provedbu projekta, praćenje provedbe, izvještavanje i javna nabava

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • METODE RADA

 

Polaznicima će se podijeliti raspored sati i radne bilježnice i skripte da mogu pratiti nastavu.

Predavači će svoje izlaganje imati u power pointu i dodatnim materijalima koji su potrebni.

Između odslušanih predavanja slijedit će kratke pauze.

 

 

 • MATERIJALNI UVJETI

 

Polaznicima su osigurani radni materijali i to: skripte, bilježnice, kemijske olovke, fascikle za umetanje dokumentacije. Isto tako, za kvalitetno održavanje radionica potrebno je osigurati projektor te računala za prezentacije.

 

 

 • KADROVSKI UVJETI

 

 • PREDAVAČI

 

- Petar Lovrić, direktor i vlasnik poduzeća te aktivan  član Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge malih i srednjih poduzetnika i član Izvršnog odbora HUP-a

- Mario Bebić, diplomirani psiholog, HR-Hrvatska pošta, Algebra, PBZ, Tokic, vlasnik i direktor  tvrtke Moj Prostor.

- Mladen Vojković - direktor, glavni konzultatnt u MMV savjetovanje za razvoj d.o.o., autor i trener certificiranih obrazovnih programa vezanih za lokalni razvoj i EU fondove.

 

 

 • ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

 

Provjera znanja vrši se nakon svakog modula 15 min prije kraja predavanja putem evaluacijskih listova (kratkih pitanja). Nakon edukacije polaznici dobivaju anketne listove pomoću kojih će ocijeniti ukupan projekt, predavače i organizatore.

 

Polaznicima koji su uspješno savladali sadržajne cjeline prvog i drugog modula biti će dodijeljen certifikat s upisanim brojem školskih sati, cjelina i stupanj obrazovanja PODUZETNIČKE AKADEMIJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR :         

                                                                        

Ustanova za obrazovanje odraslih

ADRIATIC EDUCATIO

Hektoroviceva 2 /V-kat/

10000 Zagreb

T:+385 1644 1453

F:+385 1644 1400

M:+385 91 30 92 92 7

E:ante@adriaticeducatio.hr

 

 

 

114 Brigade 10

21000 Split/posl.zgrada SEM-a/

T:+385 21 689 990

F:+385 21 375 181

E:info@adriaticeducatio.hr

W:www.adriaticeducatio.hr