Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Splitska banka zatvara poslovnicu Selca

Splitska banka zatvara poslovnicu Selca

Nakon brojnih inicijativa, kako Općine Selca tako i samih mještana, banka čvrsto ostaje pri svojoj odluci te dana 01. listopada 2010. nakon više od 15 godina zatvara ispostavu u Selcima.

Nakon brojnih inicijativa prema Upravi Splitske banke Općina Selca nije uspjela promijeniti već donesenu odluku banke, da  poslovnica u Selcima definitivno prestaje s radom.

 

Odluka koju je donijela banka svakako nije bila laka te je donesena - citiram «nakon cijelog desetljeća odlaganja».

Neki od razloga koji se navode u službenom priopćenju jesu:

-         neodgovarajući prostor koji ne zadovoljava minimalne tehničke niti sigurnosne uvjete

-         rad s jednim djelatnikom predstavlja operativni rizik i ne omogućava nužne kontrolne mehanizme u bankarskom poslovanju

-         troškovi poslovanja ispostave višestruko nadmašuju prihode koje poslovnica ostvaruje u postojećim uvjetima, a pogotovo u slučaju hipotetičke investicije u novi odgovarajući prostor i opremu

 

Bilo kako bilo, poslovnica od 01. listopada 2010. zatvara svoja vrata, a nama ostaje nekoliko alternativa. Pristup gotovini je osiguran preko bankomata, za platni promet banka također nudi uslugu internetskog / telefonskog bankarstva a za sve ostale usluge tu su poslovnice u Bolu, Pučišćima i Supetru te poslovnice u Makarskoj (svakako najbliža poslovnica za mještane Sumartina).

 

Hrvatska poštanska banka preko poštanskih ureda nudi većinu svojih usluga uključujući i platni promet za mještane koji preferiraju osobni kontakt u bankarskom poslovanju.

 

Na kraju zahvaljujemo djelatnicima Splitske banke, a na poseban način Gđi. Anici Vuković koja godinama servisira građane / klijente banke kojih je prema podacima više od 1/3 od ukupnog broja stanovništva upravo klijent ove banke.

Svojim savjesnim radom i održavanjem visoke razine usluge usprkos nezadovoljavajućim minimalnim tehničkim uvjetima doprinijela je ugledu banke a brojnim zadovoljnim klijentima često puta bila na raspolaganju i van radnog vremena za razne savjete i pomoć.

 

Za selca.hr Ivan Marijančević