Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Rezultati II. izbornog kruga

Rezultati II. izbornog kruga

U drugom krugu Lokalnih izbora za općinskog načelnika Općine Selca izabran je Ivan Marijančević

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE SELCA

 

 

KLASA: 013-03/13-01/0013

URBROJ: 2104/07-03-01/13-01
Selca, 02. lipnja  2013.god.

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Selca 2. lipnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Selca utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SELCA

 

I. Od ukupno 1.833 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 972 birača, odnosno 53,03%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 972 birača, odnosno 53,03%. Važećih listića bilo je 953, odnosno 98,05%. Nevažećih je bilo 19 listića, odnosno 1,95%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: IVAN MARIJANČEVIĆ  551 glasova (56,69%)

Zamjenik kandidata: IVICA ŠKRPACA, prof.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

 

2. Kandidatkinja: NIKOLINA TONŠIĆ, mag. oec.  402 glasova (41,36 %)

Zamjenik kandidatkinje: MARČELO ŠTAMBUK, dr.med.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

 

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Selca izabran je

IVAN MARIJANČEVIĆ

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

IVICA ŠKRPACA, prof.


PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE SELCA
MILJENKA ZLATAR, dipl.iur.