Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Rezultati - Općina Selca

Rezultati - Općina Selca

Na razini cijele općine ukupno je izašlo 970 birača od čega je „ZA“ zaokružilo njih 483, „PROTIV“ 475 a nevažećih listića je bilo ukupno 12.

Izborno mjesto

ZA

PROTIV

Nevažeći  listići

SELCA

229

221

3

NOVO SELO

31

59

5

POVLJA

110

72

0

SUMARTIN

113

123

4

 

Ukupno

483 (49,74%)

475 (48,92%)

12 (1,34%)

Broj birača: 1.984

Pristupilo glasovanju: 971 (48,94%)

Glasovalo (prema glasačkim listićima): 970

Broj važećih listića: 958 (98,76%)

Broj nevažećih listića: 12 (1,24%)

Izvor: Općinsko izborno povjerenstvo Općine Selca