Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Prvi neslužbeni rezultati

Prvi neslužbeni rezultati

U nastavku donosimo prve neslužbene rezultate popisa stanovništva sa stanjem na dan 31. ožujka 2011. godine. Konačni rezultati će biti objavljeni krajem godine kad se obrade svi popisni listići

Prema prvim neslužbenim rezultatima na području općine Selca ukupno je popisano 1.860 osoba (od toga stalno nastanjenih je 1.804). Na području općine Selca ukupno je popisano 715 kućanstava te 1624 stambena objekta (od čega se njih 1.038 koristi za stalno stanovanje).

Po mjestima najviše ljudi živi u Selcima (845), slijedi Sumartin (490), Povlja (319) te naposlijetku Novo Selo (150). 

Nakon objave službenih rezultata isti će biti trajno postavljeni na našim Internetskim stranicama.

Za selca.hr: Ivan Marijančević