Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Predstavljanje mjere razvoja poljoprivrednih gospodarstava u Selcima

Predstavljanje mjere razvoja poljoprivrednih gospodarstava u Selcima

Predstavljanje mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. - Selca (vijećnica) 20.02.2017. u 11 sati!

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". Natječaj je otvoren 27. siječnja 2017. a prijave se podnose od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine.

Na ovaj natječaj se mogu javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju ekonomsku veličinu od 2.000,00 - 7.999,00 eura i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 113.400,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih

objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu

obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim

proizvoda ribarstva,

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

proizvoda iz Priloga I,

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 13 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

OSNOVNE INFORMACIJE

1. Vrsta potpore:

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

- isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

- isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020. po jednom korisniku.

2. Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura )

3. Prihvatljive aktivnosti:

- kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

-  stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

4. Uvjeti prihvatljivosti:

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.

 

Kriterij

  Bodovi

1       

Ekonomska veličina korisnika

Max. 10

 

2.000 € - 3.999 €

7

 

4.000 € - 7.999 €

10

2

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Max. 15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više

15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

10

3

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

5

4

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Max. 10

 

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH

10

 

II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH

8

 

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH

6

5

Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)

15

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

55

PRAG PROLAZNOSTI

20

PREDSTAVLJANJE MJERE ZA GRAĐANE S PODRUČJA OTOKA BRAČA ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK 20.02.2017. I TO:

U 11 SATI (SELCA - VIJEĆNICA) TE U 13 SATI, (NEREŽIŠĆA VIJEĆNICA)!