Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Poziv za izradu Lokalne razvojne strategije LAGUR FLAG BRAČ

Poziv za izradu Lokalne razvojne strategije LAGUR FLAG BRAČ

Radionice za dionike iz sektora ribarstva, marikulture, turizma i drugih povezanih djelatnosti

Novoosnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Brač (LAGUR/FLAG Brač) je pokrenula proces izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za otok Brač 2014-2020 kao temeljnog razvojnog dokumenta ključnog za održivi razvoj ribarstva, marikulture, lokalnih zajednica, zaštite okoliša i održivog razvoja cijelog otoka Brača.

U svrhu izrade što kvalitetnije razvojne strategije planirano je održavanje radionice sa svim dionicima iz sektora ribarstva, marikulture, turizma i drugih povezanih djelatnosti.

Stoga Vas ovim putem pozivamo na sudjelovanje u jednoj od radionica koje će se održati:

// SUPETAR //

U utorak, 11.04.2017. godine u Supetru u prostorijama Gradske knjižnice  s početkom u 18:00 h.

// SUMARTIN //

U srijedu, 12.04.2017. godine u prostorijama osnovne škole u Sumartinu s početkom u 15:00 h.

Izrada ovog strateškog dokumenta ključna je u određivanju prioriteta financiranja razvojnih projekata na području otoka Brača u sektorima održivog ribarstva, marikulture, turizma, poticanja zapošljavanja i novih radnih mjesta, zaštite okoliša i inovacija vezanih uz more i lokalne zajednice vezane uz more.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane dionike da se aktivno uključe u ovu radionicu kako bi se Vaši interesi, potrebe i projektne ideje mogle uključiti u razradu ključnih razvojnih prioriteta temeljem kojih će se osigurati i odgovarajuća sredstva za realizaciju ovih projekata.

Ljubazno Vas molimo da svoj dolazak na radionicu potvrdite na e-mail: voditelj.lagbrac@gmail.com.

Radujući se susretu i suradnji, uz srdačan pozdrav,

Vaš LAG Brač