Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Poziv za dostavu podataka

Poziv za dostavu podataka

U tijeku je postupak ažuriranja obveznika plaćanja komunalnih naknada. Molimo da sve promjene vezane uz zaduženja dostavite JUO Općine Selca do zaključno 21. siječnja 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELCA

Jedinstveni upravni odjel

faks(021) 778-184

tel.  (021) 622-663, 778-180

info@selca.hr

 

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Selca (odsjek komunalne naknade) poziva pravne i fizičke osobe sa područja općine Selca, obveznike plaćanja komunalne naknade vlasnike odnosno korisnike nekretnine:

-          stambenog prostora

-          poslovnog prostora

-          garažnog prostora

da dostave podatke o korištenju određene nekretnine , kao i potrebne dokumente navedene u obrascu (ugovor o najmu, ugovor o zakupu) koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade. Poziv se odnosi kako na dosadašnje obveznike kod kojih je nastala promjena tako i na nove obveznike kod kojih su ispunjeni zakonom propisani uvjeti obveze. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine a obračunava se po m² površine, i to za stambeni , poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine .

Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

Vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određenim u kunama po m²

Koeficijenta zone (Kz)

Koeficijenta namjene (Kn)

 

Komunalna naknada je strogo namjenski prihod Općine Selca iz kojeg se podmiruju troškovi vezani uz:

 

-          odlaganje tzv. industrijskog odn. krupnog otpada

-          održavanje javnih površina

-          održavanje čistoće mjesta

-          sanacija divljih odlagališta

-          održavanje lokalnih cesta i prometne signalizacije

-          održavanje javne rasvjete (troškovi struje, servis rasvjetnih tijela, ugradnja novih...)

-          izgradnja poljskih putova i protupožarnih cesta

-          održavanje tržnica (na malo)

 

Odluka o Komunalnoj naknadi stupila je na snagu 25. ožujka 2002. godine, a objavljena je u "Službenom Glasniku Općine Selca" br. 02/02.

Potrebne obrasce za dostavu podataka možete preuzeti ovdje: http://www.selca.hr/dokumenti/komunalna-naknada.php

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELCA