Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Objavljuje se lista kandidata koji su ostvarili uvjete za stipendiranje u šk. 2017/18 godini

             REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

              O P Ć I N A   S E L C A

                 Općinski načelnik

 

Klasa: 612-01/18-01/0032

Urbroj: 2104/07-02-01/18-01

Selca, 4. travnja 2018. godine

 

Temeljem Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca, broj 06/14), te provedenog javnog natječaja za stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Selca u šk. 2017/18 godini, a nakon provedene administrativne i detaljne kontrole prispjelih prijava od strane stručnog Povjerenstva, Općinski načelnik donosi

ODLUKU o odabiru

Članak 1.

Stručno Povjerenstvo utvrđuje bodovnu listu, te se ista objavljuje:

UČENICI

Red.br.

Ime i prezime

Upisana srednja škola

Upisani razred

Prosjek ocjena

kategorija

bodovi

1

JOŠKO VRSALOVIĆ

III. Gimnazija Split

2

4,80

DAR

25

2

OZANA PAVLOVIĆ

Turistička škola Bol

2

4,50

DAR

24

3

LUKA DELIMAR*

IV. Gimnazija Marko Marulić Split

3

4,56

DAR

22

4

JAN URSIĆ

Klesarska škola Pučišća

1

4,21

DEF/KLES

30

5

DOMINIK MOŠIĆ

Klesarska škola Pučišća

4

3,83

DEF/KLES

25

6

VJEKO MIŠETIĆ

Klesarska škola Pučišća

1

4,33

DEF/KLES

19

7

BOŽE NIŽETIĆ

Klesarska škola Pučišća

2

3,76

DEF/KLES

19

8

KATARINA BEZMALINOVIĆ

Turistička škola Bol

4

3,41

DEF

32

9

IVICA ZLATAR

Tehnička škola Split

2

4,28

DEF

18

10

TEUTA STANČIĆ

Turistička škola Split

2

4,38

SOC

60

11

PAULA VRSALOVIĆ

Opća Gimnazija Supetar

4

4,17

SOC

44

 

STUDENTI

Red.br.

Ime i prezime

Upisani studij / fakultet

Upisana godina

Prosjek ocjena

kategorija

bodovi

1

GRGUR ŽIVKOVIĆ

FESB Split

1

4,81

DAR

24

2

STIPE OSTOJIĆ

Pomorski fakultet Split

1

4,53

DAR

23

3

KARLO ŽIVKOVIĆ*

Kineziološki fakultet Split

1

4,48

DAR

23

4

MARIJA ŠTAMBUK

Stomatološki fakultet Zagreb

6

4,92

DAR

48

5

MERI CAREVIĆ

Filozofski fakultet Zagreb

3

4,44

DAR

26

6

LORIS BULIĆ

Fakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split

4

3,92

DEF

29

7

IVAN MOŠIĆ

Fakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split

5

2,60

DEF

22

8

DIANA ANTONIJEVIĆ

Pravni fakultet Split

2

2,75

SOC

37

9

RAFAELA CAREVIĆ

Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb

3

3,97

SOC

30

 

OSTALI KANDIDATI

Red.br.

Ime i prezime

Upisana srednja škola / Studij

Upisani raz / g

Prosjek ocjena

kategorija

bodovi

1

PAOLA BOŠKOVIĆ

Zdravstvena škola Split

3

4,50

DAR

20

2

VELID VUKOVIĆ

Klesarska škola Pučišća

1

3,79

DEF

18

3

JOSIP ŠTAMBUK

Turistička škola Bol

2

3,18

DEF

11

4

TEA PUČO

Turistička škola Bol

4

3,81

SOC

42

5

MARIJA ETEROVIĆ

Prometna škola Split

4

4,15

SOC

36

6

NIKOLINA BEZMALINOVIĆ

Upravni studij Pravnog fakulteta Split

3

3,00

SOC

19

 

Članak 2.

*Budući da u kategoriji „Daroviti učenici 1. r. Srednje škole" nije bilo kandidata, stipendije su dodijeljene kandidatima koji su se nalazili prvi ispod crte u kategoriji „Daroviti studenti I. g." i „Daroviti učenici od 2. r. Srednje škole", odnosno Karlu Živkoviću i Luki Delimar.

Članak 3.

U tablici „Ostali kandidati" se nalaze učenici / studenti koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja, ali zbog bodovnog praga nisu ostvarili uvjete za redovnu stipendiju. Njima se odobrava naknada iz Čl. 4. ove Odluke.

Članak 4.

Učenicima pripada naknada u iznosu od 500,00 kn / mj. tijekom 10 mjeseci (iznos od 5.000,00 kn), studentima pripada naknada od 800,00 kn / mj. tijekom 12 mjeseci (iznos od 9.600,00 kn), a ostalim kandidatima pripada jednokratna naknada (za učenike 2.500,00 kn, a za studente 4.800,00 kn).

Članak 5.

Ova Odluka će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Selca, te na oglasnim pločama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

  Ivan Marijančević