Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Objavljen javni poziv za nabavku sadnica

Objavljen javni poziv za nabavku sadnica

Općina Selca u suradnji sa Splitsko - dalmatinskom županijom i ove godine provodi postupak nabavke novog sadnog materijala za poljoprivredne proizvođače

Objavljen je javni poziv kojim se pozivaju svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Selca da prijave svoje potrebe za novim sadnim materijalom.

Program se provodi u suradnji sa Splitsko dalmatinskom županijom koja zajedno s Općinom sudjeluje s 2/3 troškova a poljoprivrednici s 1/3 ukupno prihvatljivih troškova.

Moguće je nabaviti sadnice maslina, vinove loze, voćki (agrumi i sl). Važno je napomenuti da će se sufinanciranje odobriti samo onom poljoprivrednom proizvođaču koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i za sadnju najmanje 0,1 ha, a plaćanje  će se izvršiti nakon provedenog postupka.

Proračunom Općine Selca za 2017. godinu ukupno je predviđeno 10.000,00 kn za ovu namjenu, odnosno 30.000,00 kn s udjelom županije i poljoprivrednika.

Zainteresirane osobe osim zamolbe prilažu i preslik iskaznice OPG-a, a sve to do zaključno 10. ožujka 2017. godine.

Općinski načelnik

Ivan Marijančević, v.r.