Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Objava natječaja za stipendiranje učenika i studenata

Objava natječaja za stipendiranje učenika i studenata

Objavljen natječaj za stipendiranje učenika u šk./ak. 2016/17 godini. Rok za podnošenje prijava je do 10. veljače 2017. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca broj 3/13) i članka 6. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca („Službeni glasnik" Općine Selca broj 06/14), Općinski načelnik Općine Selca, dana 20. siječnja 2017. g. donosi

Z A K L J U Č A K

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Selca

 

I.

U školskoj/akademskoj godini 2016/17. dodijelit će se ukupno 16 stipendija od čega:

- 2 stipendije za darovite učenike prvog razreda srednje škole,

- 2 stipendije za darovite studente prve godina studija,

- 2 stipendije za darovite učenike (od 2. razreda srednje škole),

- 2 stipendije za darovite studente (od II. godine studija),

- 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (od 2. r.  srednje škole),

- 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja (od II. godine studija),

- 2 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja, (od 2. razreda srednje škole),

- 2 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja (od II. godine studija).

II.

Utvrđuje se iznos stipendije za studente u visini od 800,00 kuna / mjesečno, te za učenike u visini od 500,00 kuna / mjesečno.

III.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Selca www.selca.hr .

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku" Općine Selca.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite ovdje .

KLASA: 602-01/17-01/0001

URBROJ: 2104/07-02-01/17-01

Selca, 20. siječnja 2017. godine

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                           Ivan Marijančević, v.r.