Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Obavijest o otvorenom postupku javne nabave za Didolića dvore

Obavijest o otvorenom postupku javne nabave za Didolića dvore

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti), ostalih potrebnih podloga i elaborata, te ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za rekonstrukciju Didolića dvora

Uslugu projektiranja, odnosno izrade projektno-tehničke dokumentacije propisane Zakonom o gradnji potrebno je izvršiti u skladu s istim Zakonom po sadržaju, vrsti i količini potrebnim za ishođenje upravnog akta o građenju/građevinske dozvole za rekonstrukciju Didolića dvora. Odabrani ponuditelj je obvezan, pored izrade cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije, provesti po ovlaštenju Naručitelja upravni postupak sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku i Zakona o gradnji te ishoditi od strane nadležnih javnopravnih i upravnih tijela lokacijsku informaciju, obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, posebne uvjeta građenja, potvrde glavnog projekta, građevinsku dozvolu i ostalu potrebnu dokumentaciju nužnu za realizaciju projekta.

Vrijednost bez PDV-a: 690.000,00 kn.

Nabava je povezana s projektom koji se financira iz fondova Europske unije. Projekt „SELCA - Kulturno srce Brača ", referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0027 se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

Ukupna vrijednost projekta je 2.734.225,00 kuna.

Sastavni djelovi ovog otvorenog postupka su:

-          Dokumentacija o nabavi (tender)

-          Projektni zadatak

-         Troškovnik

Postupak je objavljen preko E-oglasnika javne nabave RH.

Referentni broj: 2 E-MV 01/17 Glavna CPV oznaka: 71240000