Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Obavijest o održavanju edukativnog seminara

Obavijest o održavanju edukativnog seminara

Plantažni i individualni uzgoj bajama

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da Brački vrtli d.o.o. u suradnji sa općinom Selca organizira Seminar - Okrugli stol koji će se održati

dana 01. prosinca 2018. godine (subota) u 11 sati u Selcima u prostoru „Galerije“, Trg Stjepana Radića bb (Pjaca).

 

Tema Seminara – Okruglog stola je:

1.  Plantažni i individualni uzgoj bajama, s posebnim osvrtom na Dalmatinske otoke (tehnologija uzgoja, ekonomska isplativost nasada, poticaji i subvencije, sadnice i priprema terena),

2.  Pitanja i diskusija,

3.  Posjet nasadu bajama Brački vrtli d.o.o. u Selačkim zaseocima – Srida (eventualno)

 

Gosti/izlagači su:

-      dr.sc. Frane Strikić i dr.sc. Josip Gugić – Sveučilište u Splitu;

-      Mato Volarević – Rasadnik „Prud“ Metković; 

-      Anđelko Katavić mag.oec – Županija Splitsko-dalmatinska - Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu;

 

Voditelji Seminara – Okruglog stola: Sinaj Bulimbašić

Za organizatore:

Brački vrtli d.o.o.:                                                                 Općina Selca:

     Nebojša Kurtović, direktor                                                 Ivan Marijančević, načelnik