Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Obavijest maslinarima

Obavijest maslinarima

Stručne obavijesti iz Poljoprivredne savjetodavne službe namijenjene maslinarima

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA

DAJE OBAVIJEST MASLINARIMA

BILJEŽI SE LET SLABIJEG INTENZITETA MASLINOVE MUHE,

 S TOGA SE PREPORUČA :

-PRIMJENITI PREVENTIVNU METODU ZATROVANIH MAMACA, PO RUBOVIMA MASLINIKA

ECO TRAPOVI, SUCCES BAIT ILI ATRAKTANT BUMINAL SA INSEKTICIDOM.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, tretiranje upisati u evidencijsku listu sredstava za zaštitu bilja, te ambalažu zbrinuti na propisani način.

                         

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU                                                                               

BERNARD BOKŠIĆ, dipl.ing.agr.