Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Obavijest iz savjetodavne službe

Obavijest iz savjetodavne službe

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA DAJE OBAVIJEST MASLINARIMA

BILJEŽI SE LET SLABIJEG INTENZITETA MASLINOVOG MOLJCA ( Prays oleae),

 KAKO JE BROJ UHVAĆENIH MOLJACA ISPOD PRAGA ŠTETNOSTI, NE PREPORUČA SE PROVODITI ZAŠTITU PROTIV CVJETNE GENERACIJE MASLINOVOG MOLJCA STOGA

PREPORUČA SE FOLIJARNA PRIHRANA SA NEKIM OD FOLIJARNIH GNOJIVA SA POJAČANOM SADRŽAJEM ELEMENTA BORA.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, tretiranje upisati u evidencijsku listu sredstava za zaštitu bilja, te ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

Makarska, 06.05.2016.                          

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU                                                                             

BERNARD BOKŠIĆ, dipl.ing.agr.