Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Ljetno računanje vremena u 2015.

Ljetno računanje vremena u 2015.

Obavijest o ljetnom računanju vremena u 2015. godini

Ljetno računanje vremena u 2015. godini

Ljetno računanje vremena u 2015. godini počinje 29. ožujka 2015. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2015. godini završava 25. listopada 2015. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 25. listopada 2015. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini

Ljetno računanje vremena u 2016. godini počinje 27. ožujka 2016. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini završava 30. listopada 2016. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 30. listopada 2016. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

U Republici Hrvatskoj računanje vremena uređeno je Zakonom o računanju vremena ("Narodne novine" broj 27/93 i 33/96) kojim je propisano da u Republici Hrvatskoj vrijedi vrijeme koje odgovara svjetskom usklađenom vremenu uvećanom za jedan sat (srednjoeuropsko zonsko vrijeme) te da se u odnosu na to vrijeme uvodi ljetno računanje vremena pomicanjem za jedan sat unaprijed.

Odredbom članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske najkasnije tri mjeseca prije početka ljetnog računanja vremena odrediti dan i trenutak prelaska na ljetno računanje vremena te dan i trenutak povratka na srednjoeuropsko vrijeme.

 

Člankom 4. Direktive 2000/84/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. godine o ljetnom računanju vremena utvrđeno je da Europska komisija svakih pet godina objavljuje priopćenje kojim daje raspored datuma na koje će započinjati i završavati ljetno računanje vremena u idućih pet godina. Posljednje odnosno važeće Priopćenje Europska komisija je izdala za razdoblje od 2012. do 2016. godine (SL 201 l/C 83/06 od 17. 03.2011) prema kojem ljetno računanje vremena u 2015. godini počinje 29. ožujka, a završava 25. listopada, a u 2016. godini ljetno računanje vremena počinje 27. ožujka, a završava 30. listopada.

S obzirom na to da je istim Priopćenjem utvrđen datum početka i datum završetka ljetnog računanje vremena u 2015. i u 2016. godini kao posljednjoj godini obuhvaćenoj Priopćenjem, ovim Prijedlogom uredbe o ljetnom računanju vremena određuje se početak i završetak ljetnog računanja vremena u 2015. i u 2016. godini.

Prijedlogom uredbe o ljetnom računanju vremena određuje se i točan trenutak (sat, minuta i sekunda) početka odnosno završetka ljetnog računanja vremena u 2015. i 2016. godini.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2.2.2001.).

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS