Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selca

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selca

Ured državne uprave SDŽ saziva prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("NN" br. 144/12 i 121/16) i točke 1. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave Klasa: 023-01/17-01/217, od 25. svibnja 2017. godine

sazivam novu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca za dan 14. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca sa sljedećim dnevnim redom:

(utvrđivanje kvoruma)

1. Izbor Mandatne komisije,

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

- svečana prisega članova predstavničkog tijela,

3. Izbor komisije za izbor i imenovanja,

Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

 

Predstojnik po ovlaštenju Vlade RH

Veljan Radojković, dipl. pravnik