Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javni poziv za poljoprivrednike

Javni poziv za poljoprivrednike

Nabavka sadnog materijala za 2018. godinu

Pozivaju se zainteresirani vlasnici OPG-a da do 9. veljače 2017. godine dostave Općini Selca (JUO) svoje potrebe za sadnim materijalom (sadnicama maslina, vinove loze, višanja, agruma i sl).

Sufinanciranje sadnica (maslina, vinova loza i voćke) će se izvršiti po principu: Općina Selca 1/3, Splitsko - dalmatinska županija 1/3 i individualni poljoprivredni proizvođač sudjeluje u sufinanciranju s 1/3 ukupnih troškova.

Sufinanciranje će se odobriti samo onom poljoprivrednom proizvođaču koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i za sadnju najmanje 0,1 ha a plaćanje  će se izvršiti nakon provedenog postupka.

Zainteresirane osobe osim zamolbe prilažu i preslik iskaznice OPG-a

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marijančević