Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javni poziv kandidatima za popis stanovništva

Javni poziv kandidatima za popis stanovništva

Županijsko popisno povjerenstvo objavilo je javni poziv kandidatima za popisivače i kontrolore popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

                 REPUBLIKA HRVATSKA

      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu Popisa

  stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini

 

KLASA: 020-01/10-02/508

URBROJ: 2181/1-02-11-20

 

Split, 11. veljače 2011.

 

 

 

 

J A V N I    P O Z I V

 

KANDIDATIMA ZA POPISIVAČE I KONTROLORE

POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011.

 

 

 

Svi zainteresirani kandidati za popisivače i kontrolore Popisa 2011. mogu pristupiti ispunjavanju Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora, dana

 

 

21. ili 22. veljače 2011. (pon. ili uto.) u vremenu od 9:00 do 19:00 sati u

Popisnim centrima odnosno u

 

 

Ispostavi Supetar

GRADSKA VIJEĆNICA - GRADA SUPETRA

Vlačica 5 - 21400 Supetar

 

 

 

KRITERIJI PRIJAVE ZA POPISIVAČA

 

-         punoljetnost

-         najmanje završena srednja škola (SSS)

 

KRITERIJ ODABIRA

 

-         zadovoljen kriterij čitljivosti rukopisa optičkim čitanjem

 

 

U slučaju izjednačenosti navedenih kriterija prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci ili duže), a zatim ostale nezaposlene osobe. Nezaposlenost se dokazuje preslikom evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Nakon odslušane četverodnevne obuke (obvezna je nazočnost na poduci svakog dana), kandidati za popisivače polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa uključuju u Popis ili raspoređuju kao rezervni popisivači.

 

KRITERIJ PRIJAVE ZA KONTROLORA

 

-         Punoljetnost

-         najmanje završena srednja škola

-         iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama

 

KRITERIJ ODABIRA

 

-         Iskustvo rada na prošlim popisima

 

 

Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezna je nazočnost na poduci svakog dana) kandidati za kontrolore polažu završni test nakon čega ih na prijedlog Županijskih popisnih povjerenstava imenuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

 

 

Svi zainteresirani kandidati dužni su prilikom prijave doći osobno i donijeti identifikacijsku ispravu, kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo.

 

 

                                                                      

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                       ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA

 

                                                                                       Ante Sanader, dipl.ing., vr.