Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Izabrani novi članovi Općinskog vijeća

Izabrani novi članovi Općinskog vijeća

Dana 14. lipnja 2017. g. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Dana 14. Lipnja 2017.g. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selca. Sjednicu je vodila, u ime UDU-a SDŽ gđa. Lucija Kuščević.

Većinom glasova izabranih vijećnika (8 Za, 2 suzdržana i 1 protiv)za Predsjednika OV izabran je g. Marčelo Štambuk (HSS), za prvog potpredsjednika g. Tonči Zlatar (NEZ), te za drugog potpredsjednika g. Petar Bezmalinović (HDZ).

Vijećnici su položili svečanu prisegu, na na samom kraju sjednice prisegu su dali i Općinski načelnik Ivan Marijančević (NEZ) i njegov zamjenik Pavle Ordić (NEZ).

 

Novoizabrani članovi Općinskog vijeća Općine Selca:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - STJEPAN RADIĆ (HSS-SR)

    1. PETAR BEZMALINOVIĆ
    2. VEDRAN MOŠIĆ
    3. KATARINA VRSALOVIĆ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

1.       MARČELO ŠTAMBUK

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA - Nositelj: Ivan Marijančević

1.        PERO TRUTANIĆ

2.       ZORICA JAKŠIĆ

3.       LINO LUČIĆ

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA - Nositelj: Tonči Zlatar

1.       TONČI ZLATAR

2.       ZORAN VRSALOVIĆ

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA - Nositelj: Bruno Štambuk

1.       BRUNO ŠTAMBUK

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA - Nositelj: Stjepko Tomaš

1.       STJEPKO TOMAŠ

 

Predsjednik Općinskog vijeća: MARČELO ŠTAMBUK (HSS)

Prvi potpredsjednik: TONČI ZLATAR (NEZ)

Drugi potpredsjednik: PETAR BEZMALINOVIĆ (HDZ/HSS-SR)