Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Imena i prezimena u Sumartinu

Imena i prezimena u Sumartinu

Donosimo rezultate istraživanja o zastupljenosti imena i prezimena u Sumartinu - danas i prije 60 godina

Sumartin

Najpopularnija imena i prezimena u Sumartinu na otoku Braču - DANAS

Muška imena u Sumartinu

 

1.            Ivan      

2.            Ante     

3.            Josip     

4.            Nikola  

5.            Ivica      

6.            Milan   

7.            Petar    

8.            Tomislav             

9.            Damir   

10.          Frane   

11.          Luka     

12.          Marijo

13.          Antun  

14.          Darko   

15.          Ivo        

16.          Tonči    

17.          Anđelko             

18.          Božidar               

19.          Davor   

20.          Igor                      

 

Ženska imena u Sumartinu

 

1.            Marija  

2.            Ivana    

3.            Ana       

4.            Katarina              

5.            Anita    

6.            Franka

7.            Josipa  

8.            Zdenka               

9.            Antica  

10.          Jasna    

11.          Jelena  

12.          Kristina               

13.          Mirjana               

14.          Mladenka          

15.          Natalija               

16.          Nikolina              

17.          Sanja    

18.          Andrea               

19.          Anđelka              

20.          Bernardica                        

 

Prezimena u Sumartinu

 

1.            Stančić

2.            Borojević           

3.            Šerka   

4.            Radić    

5.            Arković               

6.            Cvitanović          

7.            Aničić   

8.            Lučić     

9.            Štambuk            

10.          Vrsalović            

11.          Tomaš

12.          Vidović                

13.          Puratić

14.          Zelanović           

15.          Kovačić               

16.          Janović                

17.          Josipović            

18.          Petrović              

19.          Šerventić           

20.          Babić    

 

 

Najpopularnija imena i prezimena u Sumartinu na otoku Braču - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Sumartinu

 

1.            Ante     

2.            Josip     

3.            Marijo

4.            Milan   

5.            Ivan      

6.            Ivica      

7.            Ivo        

8.            Nenad

9.            Nikola  

10.          Petar    

11.          Radovan             

12.          Damir   

13.          Darko   

14.          Juraj     

15.          Paulo   

16.          Slavko  

17.          Tomislav             

18.          Tonči    

19.          Vinko   

20.          Andrija                               

 

Ženska imena u Sumartinu

 

1.            Marija  

2.            Ana       

3.            Kata      

4.            Katica   

5.            Ljubica

6.            Antonia              

7.            Ivanka

8.            Katarina              

9.            Marica

10.          Martina              

11.          Melita  

12.          Mirjana               

13.          Nevenka            

14.          Ankica

15.          Danica

16.          Jasna    

17.          Kristina               

18.          Slavka  

19.          Stanka

20.          Vera                     

 

Prezimena u Sumartinu

 

1.            Stančić

2.            Borojević           

3.            Šerka   

4.            Cvitanović          

5.            Aničić   

6.            Lučić     

7.            Puratić

8.            Dorotić                

9.            Štambuk            

10.          Arković               

11.          Kovačić               

12.          Zelanović           

13.          Babić    

14.          Brizić    

15.          Janović                

16.          Kažulin                

17.          Kirigin  

18.          Klasnić

19.          Kuzmanić           

20.          Ljuba