Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Imena i prezimena u Selcima

Imena i prezimena u Selcima

Donosimo rezultate zanimljivog istraživanja o zastupljenosti muških i ženskih imena te prezimena u Selcima - danas i prije 60 godina

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.

Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.

Izvor: www.imehrvatsko.net

 

SELCA

 

Najpopularnija imena i prezimena u Selcima na otoku Braču - DANAS

Muška imena u Selcima

 

1.            Ante     

2.            Ivo        

3.            Ivan      

4.            Petar    

5.            Tonči    

6.            Josip     

7.            Nikola  

8.            Juraj     

9.            Zoran   

10.          Nikica   

11.          Ivica      

12.          Pero     

13.          Božidar               

14.          Matko

15.          Antonio              

16.          Marijo

17.          Željko  

18.          Nikša    

19.          Toni      

20.          Frane                   

 

Ženska imena u Selcima

 

1.            Marija  

2.            Katica   

3.            Vinka   

4.            Franka

5.            Ivana    

6.            Nikolina              

7.            Anka    

8.            Josipa  

9.            Mirjana               

10.          Antica  

11.          Katarina              

12.          Mira     

13.          Ana       

14.          Perica  

15.          Ljubica

16.          Marica

17.          Petra    

18.          Silvana

19.          Zorica   

20.          Anđelka                             

 

Prezimena u Selcima

 

1.            Trutanić              

2.            Nižetić

3.            Bezmalinović    

4.            Bošković             

5.            Štambuk            

6.            Ursić     

7.            Eterović              

8.            Vuković              

9.            Jakšić   

10.          Politeo                

11.          Mošić   

12.          Carević                

13.          Antonijević       

14.          Marijančević     

15.          Bronzović           

16.          Mišetić                

17.          Tonšić  

18.          Glušević             

19.          Fistanić               

20.          Barhanović  

 

Najpopularnija imena i prezimena u Selcima na otoku Braču - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Selcima

 

1.            Ante     

2.            Ivo        

3.            Josip     

4.            Nikica   

5.            Tonči    

6.            Božidar               

7.            Zoran   

8.            Ivica      

9.            Vinko   

10.          Matko

11.          Drago   

12.          Marijo

13.          Nikola  

14.          Ivan      

15.          Juraj     

16.          Miro     

17.          Nenad

18.          Andro  

19.          Danko  

20.          Dinko                   

 

Ženska imena u Selcima

 

1.            Ivana    

2.            Vinka   

3.            Marija  

4.            Anka    

5.            Katarina              

6.            Marica

7.            Franka

8.            Mirjana               

9.            Simona               

10.          Danijela              

11.          Lenka   

12.          Petra    

13.          Stane   

14.          Ana       

15.          Helena                

16.          Jozica   

17.          Lidija    

18.          Marina                

19.          Nevenka            

20.          Silvana                

 

Prezimena u Selcima

 

1.            Trutanić              

2.            Štambuk            

3.            Nižetić

4.            Bošković             

5.            Eterović              

6.            Jakšić   

7.            Ursić     

8.            Vuković              

9.            Bezmalinović    

10.          Bulimbašić         

11.          Carević                

12.          Bronzović           

13.          Glušević             

14.          Mišetić                

15.          Mošić   

16.          Marijančević     

17.          Bulić     

18.          Tomić   

19.          Tonšić  

20.          Antonijević