Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Imena i prezimena u Povljima

Imena i prezimena u Povljima

Istraživanje o zastupljenosti imena i prezimena za mjesto Povlja - danas i prije 60 godina

Povlja

Najpopularnija imena i prezimena u Povljima na otoku Braču - DANAS

Muška imena u Povljima

 

1.            Ivan      

2.            Petar    

3.            Ante     

4.            Tonči    

5.            Josip     

6.            Andro  

7.            Ivica      

8.            Joško   

9.            Zoran   

10.          Mate    

11.          Antun  

12.          Pero     

13.          Damir   

14.          Dario    

15.          Ivo        

16.          Stjepan               

17.          Vladimir              

18.          Anton  

19.          Antonio              

20.          Branko                                

 

Ženska imena u Povljima

 

1.            Marija  

2.            Anka    

3.            Katica   

4.            Ina        

5.            Antica  

6.            Suzana                

7.            Adela   

8.            Anamarija          

9.            Andrea               

10.          Anita    

11.          Bosiljka               

12.          Dragica                

13.          Emilija  

14.          Franka

15.          Iva         

16.          Ivana    

17.          Ivanka

18.          Jana      

19.          Jela       

20.          Lenka                  

 

Prezimena u Povljima

 

1.            Ostojić

2.            Vrsalović            

3.            Zlatar   

4.            Litović  

5.            Ćurković             

6.            Dragičević          

7.            Tadin    

8.            Ivanac  

9.            Perić     

10.          Dujmović           

11.          Martinić              

12.          Mulac  

13.          Neimarlija          

14.          Radošević          

15.          Bezmalinović    

16.          Boro     

17.          Bušić    

18.          Komljenović     

19.          Vukušić               

20.          Čurković             

 

 

Najpopularnija imena i prezimena u Povljima na otoku Braču - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Povljima

 

1.            Tonči    

2.            Ante     

3.            Ivan      

4.            Petar    

5.            Ivo        

6.            Juraj     

7.            Mate    

8.            Andro  

9.            Antun  

10.          Boris     

11.          Branko                

12.          Ivica      

13.          Josip     

14.          Milivoj

15.          Nikša    

16.          Tomislav             

17.          Zdravko              

18.          Zoran   

19.          Aleksije Antun

20.          Andrija                               

 

Ženska imena u Povljima

 

1.            Ivana    

2.            Tanja    

3.            Marijeta             

4.            Mirjana               

5.            Milica   

6.            Barka   

7.            Jakica   

8.            Katarina              

9.            Tatjana               

10.          Bruna   

11.          Marina                

12.          Mira     

13.          Vanja   

14.          Ankica

15.          Maja    

16.          Milena

17.          Milenka              

18.          Monika               

19.          Sanja    

20.          Ivona                   

 

Prezimena u Povljima

 

1.            Ostojić

2.            Vrsalović            

3.            Zlatar   

4.            Litović  

5.            Ćurković             

6.            Dragičević          

7.            Tadin    

8.            Štambuk            

9.            Dujmović           

10.          Ivanac  

11.          Perić     

12.          Alfirević              

13.          Bezmalinović    

14.          Bušić    

15.          Danijelović        

16.          Glavinović          

17.          Mandekić          

18.          Marković            

19.          Martinić              

20.          Ostojić Knežić