Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Imena i prezimena u Novom Selu

Imena i prezimena u Novom Selu

Donosimo rezultate istraživanja o zastupljenosti imena i prezimena za Novo Selo - danas i prije 60 godina

Novo Selo

 

Najpopularnija imena i prezimena u Novom Selu na otoku Braču - DANAS

Muška imena u Novom Selu

 

1.            Milan   

2.            Antun  

3.            Christian-Heinr                

4.            Dalijo   

5.            Dean    

6.            Francois              

7.            Gordan               

8.            Ilija        

9.            Ivan      

10.          Ivica      

11.          Marko

12.          Martin

13.          Mate    

14.          Nenad

15.          Nikša    

16.          Petar    

17.          Richard               

18.          Sebastian           

19.          Serafin                

20.          Silvio                    

 

Ženska imena u Novom Selu

 

1.            Anka    

2.            Draginja              

3.            Rina      

4.            Đurđica                               

 

Prezimena u Novom Selu

 

1.            Bezmalinović    

2.            Antonijević       

3.            Ećim     

4.            Perić     

5.           Škrpaca

6.            Politeo                

7.            Glušević             

8.            Jašić      

9.            Kubanović         

10.          Bezmalinović Klanfa      

11.          Jovanović           

12.          Marijančević     

13.          Nižetić

14.          Obradović          

15.          Čulo      

 

 

Najpopularnija imena i prezimena u Novom Selu na otoku Braču - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Novom Selu

 

1.            Marijo

2.            Ante     

3.            Mate    

4.            Ivan      

5.            Ivo        

6.            Mladen               

7.            Nikša    

8.            Slavko  

9.            Alfonso               

10.          Andjelko            

11.          Andro  

12.          Blago    

13.          Božen  

14.          Božidar               

15.          Branko                

16.          Darko   

17.          Drago   

18.          Dražen                

19.          Dušan  

20.          Frane                   

 

Ženska imena u Novom Selu

 

1.            Marija  

2.            Jelena  

3.            Dubravka           

4.            Gabriela             

5.            Hana    

6.            Jelka     

7.            Ljubica

8.            Natalija               

9.            Željka   

10.          Antonela            

11.          Blanša  

12.          Dinka   

13.          Jadranka            

14.          Jeroslava            

15.          Milenka              

16.          Milica   

17.          Mira     

18.          Mirela  

19.          Nataša

20.          Nela                     

 

Prezimena u Novom Selu

 

1.            Bezmalinović    

2.            Politeo                

3.            Antonijević       

4.            Jašić      

5.            Tomaš

6.            Marijančević     

7.            Škrpaca               

8.            Glušević             

9.            Trutanić