Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Hitna medicinska pomoć započinje s radom u G. Humcu

Hitna medicinska pomoć započinje s radom u G. Humcu

Od petka 01. veljače 2013. god. počinje novi način organiziranja hitne medicinske službe na istočnom dijelu otoka Brača, točnije za područje općina Pučišća, Selca i Bol.

U sklopu provođenja reforme hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj, Zavod za hitnu medicinu Splitsko Dalmatinske županije, od petka 01. veljače 2013. god. počinje sa novim načinom organiziranja hitne medicinske službe na istočnom dijelu otoka Brača, točnije za područje općina Pučišća, Selca i Bol.

Od danas, u novouređenoj zgradi u Gornjem Humcu u 24-satnom dežurstvu radi TIM 2 hitne medicinske službe kojeg sačinjavaju dva medicinska tehničara, specijalno educirana za sve hitne medicinske intervencije, od kojih je jedan i u funkciji vozača, sa kompletno opremljenim navalnim kolima hitne medicinske službe.

Smješteni su u Gornjem Humcu kako bi približno podjednako vremenski mogli intervenirati na svim djelovima triju istočnobračkih općina.

Ukoliko vam zatreba hitna medicinska intervencija kao i do sada trebate pozvati telefonski broj 112, te ćete biti povezani sa dispečerom u Prijavno dojavnoj jedinici Zavoda za hitnu medicinu, i u kontaktu sa njime ostvariti adekvatnu hitnu medicinsku uslugu.

 

Tihomir Eterović, dr.med.

spec. hitne medicine

voditelj ispostave hitne medicine "Brač"