Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Duže radno vrijeme za ugostitelje

Duže radno vrijeme za ugostitelje

Zbog održavanja noćnih utakmica svjetskog nogometnog prvenstva donesena je odluka o produžavanju radnog vremena za ugostiteljske objekte na području općine Selca

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELCA

Općinski načelnik

 

Klasa: 363-01/14-01/0010

Urbroj: 2104/07-02-01/14-01

Selca, 17. lipnja 2014. g.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Selca i članka 1. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Općine Selca", broj 01/07), općinski načelnik Općine Selca dana 17. lipnja 2014. godine donosi

 

ODLUKU

O PRODUŽENOM RADNOM VREMENU

UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

 

Članak 1.

Ovom odlukom regulira se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Selca za period odigravanja noćnih utakmica na Svjetskom nogometnom prvenstvu u vremenu od 12. lipnja do 13. srpnja 2014. godine.

 

Članak 2.

Ovom Odlukom dopušta se obavljanje ugostiteljske djelatnosti do 03:00 sata u dane odigravanja noćnih utakmica (koje počinju u 24:00 sata) Svjetskog prvenstva u nogometu svim ugostiteljskim objektima na području općine Selca.

 

Članak 3.

Ugostiteljski objekti mogu produžiti radno vrijeme samo u dane odigravanja noćnih utakmica na Svjetskom prvenstvu u nogometu. U svim ostalim danima primjenjuju se postojeće odredbe Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Selca.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom odigravanja prve noćne utakmice na svjetskom prvenstvu u nogometu, a prestaje po završetku posljednje noćne utakmice istog natjecanja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marijančević, v.r.