Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

dr. Ivo Ostojić, dobitnik nagrade za životno djelo

dr. Ivo Ostojić, dobitnik nagrade za životno djelo

Gradsko vijeće Grada Splita, posthumno je dodijelilo nagradu za životno djelo našem dragom dr. Ivu Ostojiću - Knežiću.

GRAD SPLIT

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu javnih priznanja

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita u 2012. godini pristiglih temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 15. siječnja 2013. godine, na svojoj 8. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2A/04, 6/05, 8/06, 8/07, 35/08, 11/09 - Pročišćeni tekst, 4/10 i 39/12 - Pročišćeni tekst), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

 

ODLUKU

o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2012. godinu

I.

Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2012. godini, dodjeljuje se:

1.Dr. sc. Drago Šimundža

2.Gerard Denegri, dipl. inž.        

3.Boris Matošić, dipl. inž. pom. prom.

4.Ivo Ostojić Knežić, dr. med. spec. - posthumno

 

II.

Osobna nagrada Grada Splita za 2012. godinu, dodjeljuje se:

1.Vlado Sunko, prof.

2.Dr. sc. Radoslav Bužančić

3.Ines Brajković

 

III.

Skupna Nagrada Grada Splita za 2012. godinu, dodjeljuje se:

1.Gradski zbor „Brodosplit"

 

IV.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".

 

KLASA: 061-01/13-01/1

URBROJ: 2181/01-02-04-12-2

 

Split, 14. ožujka 2013. godine

PREDSJEDNIK

                                                                                   Željko Kerum, v.r.