Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Dostava uplatnica za grobnu naknadu

Dostava uplatnica za grobnu naknadu

U tijeku je dostava uplatnica (godišnja zaduženja) grobne naknade za mjesna groblja u Selcima, Novom Selu, Povljima i Sumartinu.

Odluka o grobljima i naplati grobne naknade usvojena je na Općinskom vijeću Općine Selca 2010. godine i kao takva se provodi od 2014. godine.

Ukoliko imate primjedbu na dodijeljeno Rješenje (zaduženje) kao i na stanje duga molimo da na propisan način dostavite Žalbu Općinskom načelniku, Trg S. Radića 5., 21425 Selca, jer  nam je svima u interesu da se izradi stvarna, kvalitetna i pouzdana baza podataka (što je uostalom i zakonska obveza Općine Selca).

Godišnja grobna naknada temelji se na Zakonu o grobljima (Narodne novine 19/98) a propisana je Odlukom o grobljima (Službeni glasnik Općine Selca br. 1/10).

Godišnja grobna naknada plaća se za svaki grob bez obzira da li je u grob izvršen pokop ili nije. Visina godišnje grobne naknade ovisi o vrsti grobnog mjesta i površini prostora koji je grob zauzeo.

Također ističemo da u slučajevima više vlasnika jednog grobnog mjesta, svaki vlasnik pojedinačno plaća naknadu u omjeru vlasništva nad grobnim mjestom (100, 50, 33 ili 25 % pune cijene).

Godišnja grobna naknada plaća se jedanput godišnje a po dobivenoj uplatnici od strane JUO Općine Selca. Neredovito plaćanje godišnje grobne naknade za sobom povlači obračun zateznih kamata a neplaćanjem iste 10 godina za redom smatra se da je grob napušten. Takvim grobovima slobodno raspolaže Općina Selca ukoliko je od dana zadnjeg pokopa u grob proteklo 15 godina odnosno ukoliko je od zadnjeg pokopa u grobnicu proteklo 30 godina.

Prihodi prikupljeni s osnova grobne naknade su  namjenski prihod i isti se mora utrošiti u za to predviđenu namjenu (uređenje groblja, izgradnja popratnih objekata, ogradnih zidova, proširenja i sl.).

Pozivamo sve korisnike grobnih mjesta da nam se obrate u slučaju bilo kakvih nejasnoća, a također ističemo i Web gis aplikaciju pomoću koje se mogu pretraživati sva mjesna groblja na području općine Selca (posebno u slučajevima definiranja točne pozicije grobnog mjesta, jer su dodijeljeni novi brojevi, razredi  i polja). Na ovaj način savjetujemo da provjerite dali ste ispravno zaduženi a za sve ostale koji nisu u mogućnosti to sami napraviti, općinski službenici im stoje na raspolaganju svakog radnog dana u uredovno vrijeme.

Novina u upravljanju grobljima je uspostavljanje grobnog očevidnika i zapošljavanje grobara koji je jedini ovlašten obavljati ukope u grobnice. U slučaju smrtnog slučaja svakako treba kontaktirati općinu Selca (ili direktno grobara) i dogovoriti detalje vezano uz sahranu pokojnika. JUO Općine Selca izdaje dozvolu za ukop a cjenik pogrebnih usluga donesen je u posebnoj Odluci koja je objavljena u Službenom glasniku broj 04/2016.

Ističemo da postojeći korisnici (obveznici) plaćanja grobne naknade ne plaćaju standardne grobljanske usluge a za sve ostalo (vanstandardne usluge) odobrava se popust od 30%. Cilj nije dodatna naplata već uspostavljanje reda i kvalitetne baze podataka gdje će se za sva grobna mjesta na području općine plaćati naknada za korištenje grobnih mjesta.

Ove godine je u planu izgradnja mrtvačnice u Selcima sa svom pratećom opremom kao i ulaganja u druga groblja (u Sumartinu je predviđeno uređenje zajedničkih prostora i ulaza, u Povljima popločavanje staza i izgradnja ogradnog zida i u Novom Selu nužno proširenje).

Briga o grobljima i uspostavljanje reda u svakom pogledu nije samo naša zakonska već i moralna obaveza.

 

Izvadak iz glavnog projekta dvorane za ispraćaje u Selcima