Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Akcijski plan razvoja turizma u Općini Selca

Akcijski plan razvoja turizma u Općini Selca

Online upitnik

Poštovani, kako bi Strategija razvoja turizma Općine Selca uključila što više relevantnih informacija i aktivnosti, nužno je da u njenoj izradi aktivno sudjeluje lokalna zajednica, jednako oni koji imaju i koji nemaju izravne koristi od razvoja turizma.

Prošlim upitnikom istraživali smo opće stavove o tenutnom i budućem razvoju turizma u Općini Selca, a sada želimo detaljnije ući u problematiku pojedinih, konkretnih elemenata koje je nužno unaprijediti. Stoga Vas pozivamo da ispunite ovaj upitnik, koliko god puta smatrate da je potrebno, kako bismo kreirali bazu aktivnosti koje je potrebno poduzeti da se turizam u Općini Selca unaprijedi.

Upitnik je moguće popuniti više puta i za svaku ideju koju imate, molimo da ponovo ispunite upitnik.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju putem maila aktiva.brac@gmail.com