Objavljen javni poziv za nabavku sadnica - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Objavljen javni poziv za nabavku sadnica


Općina Selca u suradnji sa Splitsko - dalmatinskom županijom i ove godine provodi postupak nabavke novog sadnog materijala za poljoprivredne proizvođače


 

Objavljen je javni poziv kojim se pozivaju svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Selca da prijave svoje potrebe za novim sadnim materijalom.


Program se provodi u suradnji sa Splitsko dalmatinskom županijom koja zajedno s Općinom sudjeluje s 2/3 troškova a poljoprivrednici s 1/3 ukupno prihvatljivih troškova.


Moguće je nabaviti sadnice maslina, vinove loze, voćki (agrumi i sl). Važno je napomenuti da će se sufinanciranje odobriti samo onom poljoprivrednom proizvođaču koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i za sadnju najmanje 0,1 ha, a plaćanje  će se izvršiti nakon provedenog postupka.


Proračunom Općine Selca za 2017. godinu ukupno je predviđeno 10.000,00 kn za ovu namjenu, odnosno 30.000,00 kn s udjelom županije i poljoprivrednika.


Zainteresirane osobe osim zamolbe prilažu i preslik iskaznice OPG-a, a sve to do zaključno 10. ožujka 2017. godine.


Općinski načelnik


Ivan Marijančević, v.r.


 Natrag
scroll to top