Predstavljanje mjere razvoja poljoprivrednih gospodarstava u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Predstavljanje mjere razvoja poljoprivrednih gospodarstava u Selcima


Predstavljanje mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. - Selca (vijećnica) 20.02.2017. u 11 sati!


 

U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". Natječaj je otvoren 27. siječnja 2017. a prijave se podnose od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine.


Na ovaj natječaj se mogu javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju ekonomsku veličinu od 2.000,00 - 7.999,00 eura i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 113.400,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:


a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,


b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih


objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu


obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim


proizvoda ribarstva,


c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,


d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,


e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,


f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,


g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda


uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,


h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade


proizvoda iz Priloga I,


i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.


JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 13 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.


OSNOVNE INFORMACIJE


1. Vrsta potpore:


Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.


Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:


- isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,


- isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.


Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020. po jednom korisniku.


2. Prihvatljivi korisnici:


Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura )


3. Prihvatljive aktivnosti:


- kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,


- kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva


- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta


- kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,


- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,


- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,


- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,


-  stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,


- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.


4. Uvjeti prihvatljivosti:


Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.


U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.


Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. ovoga Pravilnika.


Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.


Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava


KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.


 

Kriterij  Bodovi1       Ekonomska veličina korisnikaMax. 10


 

2.000 € - 3.999 €7


 

4.000 € - 7.999 €102Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstvaMax. 15 Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više15 Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine103Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš54Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenostiMax. 10 I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH10 II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH8


 

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH65Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)15NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA55PRAG PROLAZNOSTI20PREDSTAVLJANJE MJERE ZA GRAĐANE S PODRUČJA OTOKA BRAČA ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK 20.02.2017. I TO:


U 11 SATI (SELCA - VIJEĆNICA) TE U 13 SATI, (NEREŽIŠĆA VIJEĆNICA)!  Natrag
scroll to top