Sumartinska fijera - Gospa od Anđela - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Sumartinska fijera - Gospa od Anđela


Danas se u Sumartinu slavi mjesna fijera - Gospa od Anđela. Svečana sv. Misa s procesijom oko mjesta bit će u 18,30 sati.


 

Jedne noći krajem srpnja 1215. a.d. sv. Franji se u molitvi ukazao Isus Krist i Blažena Djevica Marija okruženi mnoštvom anđela. Otada su franjevci gdje god bili gradili crkve u čast Sv. Mariji od Anđela. Franjo je spojio pobožnost prema Djevici Mariji s pobožnošću prema anđelima. U crkvi Sv. Marije Anđeoske Franjo stalno boravi, u njoj je dobio konačno rasvjetljenje (24. veljače 1209. a.d.) kada ga Bog poziva živjeti i propovjedati Evanđelje.

Višemilijunski grad Los Angeles izrastao je iz malog naselja osnovanog od španjolskih franjevaca i u njemu je sagrađena crkvica Nostra Senora de los Angelos – Naša Gospa od Anđela, po kojoj je grad dobio ime.

Naziv anđeo (hebr. mal˘ak, grčki aggelos) znači glasnik, vjesnik. Naziv određuje službu, a ne narav. Anđeli su službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje (Hebrejima 1,14). Anđeli tvore tajnovit svijet.

OBJAVA U BIBLIJI O ANĐELIMA I NJIHOVOJ SLUŽBI

1. U NEBU RAT. Zametnu se u nebu rat koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogaše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo. Bijaše zbačen veliki Zmaj, stara Zmija koja se zove Đavao, sotona, zavodnik cijeloga svijeta. Bijaše zbačen na zemlji i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli. Uto čuh jak glas u nebu gdje govori, Sad je spasenje i snaga i kraljevska vlast našega Boga, i vlast njegova pomazanika. (Otk 12, 7-10)

2. U ZEMALJSKOM RADU. Bog stvori nebo i zemlju. Na zemlji stvori Eden, i u nj smjesti čovjeka. Stvori i ženu družicu... U Edenskom vrtu nikoše svakovrsna stabla. Sa svakog su stabla smjeli jesti samo ne što se nalazi u sredini Raja. Zmija reče ženi: «Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni sa jednog drveta u vrtu?» Žena odgovori kako ne smiju jesti sa stabla u sredini Raja. «Vi ćete biti kao Bogovi kad biste jeli s toga stabla.» Žena vidje da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno, ubere ploda njegova i pojede, i mužu dade. Obojica u neposluh padoše. Prvi grijeh počiniše. Upropastiše potomstvo. Ipak u toj tragediji prvih ljudi, Bog prokune zmiju. Ali s jednim nedoglednim obećanjem da će između zmije i žene, između roda njezina i roda žene čiji će rod satirati glavu zmije. Trebalo je čekati tu ženu, tako zvanu novu Evu. (Knjiga postanka 2, 8-17; 3, 1-18)

3. U NAZARETU. Posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip. A djevici bijaše ime Marija. Anđeo uđe k njoj, reče joj: «Raduj se milosti puna! Gospodin je s tobom!»...»Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus». Marija odgovori da je djevica i da djevica ostaje. «Ostaješ, potvrdi joj Gabrjel. Slušaj: «Duh Sveti sići će na te – odgovori joj anđeo – sila Previšnjega zasjenit će te, zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.» Marija mu reče:» Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.» Tada je Anđeo Gabrijel ostavi. (Lk 1, 28-37)

4. U PUSTINJI. Nakon krštenja Duh odvede Isusa u pustinju, da ga napastuje Đavao. Postio je čatrdeset dana i četrdeset noći i na kraju ogladnje. Tad pristupi napasnik i reče: «Gladan si, kamenje je tu. Sin si Božji, uzmi, jedi!» Isus mu odgovara riječima Svetog Pisma: «Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.» Drugi napad đavla odvede Isusa u Jeruzalem, postavi ga na vrh hrama i reče mu: «Ako si Sin Božji, baci se dolje, jer je pisano: «Naredit će svojim anđelima za tebe da te nose na rukama, da ne bi gdje nogom udario o kamen.» Isus mu reče: «Ne kušaj Gospodara, Boga svojega!». Treći napad. Ponovno ga odvede đavao na goru vrlo visoku te mu pokaza sva kraljevstva ovoga svijeta i njihovu raskoš, pa mu reče: Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice te mi se pokloniš.» Na to mu Isus reče: «Odstupi, sotono, jer je pisano: «Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinomu služi!» Tada ga ostavi đavao, a pristupiše Anđeli te su mu služili.» (Mt 4, 1-11)

5. POSLJEDNJI SUD. Čekanje povratka Kristova kao Suca živih i mrtvih tvori dio kršćanskog CREDA: svaki će se čovjek pojaviti pred njim. «Kad Sin Čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela sjest će na prijestolje svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Onima s desne strane kralje će reći: «Dođite, blagoslovljeni, a onima s lijeve strane: Idite od mene prokleti, u oganj vječni!». Koji su činili dobro čovjeku kao Isusu, ti su blagoslovljeni, idu u život vječni. Koji nisu činili dobro čovjeku, nisu činili ni Isusu. Stoga odlaze u muku vječnu. (Mt 25, 31-46)

Važno je naglasiti da će tom sudu biti prisutni svi Anđeli. Dakle, Anđeli su prisutni od rata u nebu do izreke Posljednjeg suda.

Blagdan Gospe od Anđela slavi se 2. kolovoza. U Hrvatskoj se slavi posebno u Imotskome, Visovcu, Zaostroga i u našem Sumartinu.Natrag
scroll to top