Upisi u vrtić - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Upisi u vrtić


UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA” ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. VRŠIT ĆE SE OD 01. LIPNJA DO 17.LIPNJA 2O16. GODINE


 

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 8:00h do 14:00h u prostorijama dječjeg vrtića „Selca".


Za djecu koja su već upisana u vrtić treba donjeti samo novo lječničko uvjerenje.


Za djecu koja se po prvi put upisuju u vrtić, roditelji trebaju donijeti sljedeću dokumetaciju:


- KOPIJU RODNOG LISTA


- POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU ZA UPIS U VRTIĆ


-UKOLIKO SE UPISUJE DIJETE SA POTEŠKOĆAMA MOLIMO VAS DA PRILOŽITE I DODATNU ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU (nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, preslika medicinske dokumentacije ovisno o vrsti poteškoće)


- ISPUNJEN ZAHTJEV ZA UPIS (ZAMOLBA)


- POTVRDU O ZAPOSLENOSTI RODITELJA


- UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU DJETETA I PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA


- Samohrani roditelj: preslika o smrti roditelja ili samostalnom uzdržavanju djeteta


- Preslika dokumenta ukoliko se radi o djetetu invalida Domovinskog rata


 


VAŽNA NAPOMENA:


Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!


Upisi u vrtić tokom godine neće biti mogući ukoliko dokumentacija nije priložena na vrijeme!


MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU ZADANE ROKOVE !


 


S poštovanjem,


 


Ravnateljica D.V. "Selca"


DARIJA TRUTANIĆNatrag
scroll to top