Govor Načelnika povodom dana Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Govor Načelnika povodom dana Općine Selca


Ove godine posebno svačeno je proslavljen dan Općine uz brojne uzvanike i goste. U nastavku prenosimo govor Načelnika na svečanoj sjednici Općinskog vijeća


 

U ovakvim posebnim prilikama, svečanim sjednicama Općine, uobičajeno je podsjetiti se na važnije činjenice i rezultate koje smo realizirali u proteklom razdoblju, te spomenuti što Općina namjerava raditi i ostvariti u skoroj budućnosti...


Od prvog dana mandata od kada obnašam dužnost općinskog načelnika, veliku pozornost zajedno s općinskom upravom posvetili smo pripremi projektne dokumentacije i rješavanju brojnih imovinsko pravnih odnosa. Nezahvalan je to posao koji naravno nije vidljiv ali je nužan za uspješni razvoj naše općine. U tome smo vrlo uspješni a kao prilog tome mogu istaknuti ukljižbu iznimno vrijednih zemljišta na Puntinku (predio Tanki ratac) kao i postupke koji su dovedeni do samog kraja a odnose se na uknjižbu Sokolane i Kina u Selcima, Narodnog doma u Povljima te parka Tolstoj.


Po prvi puta izrađeni su izuzetno bitni dokumenti od kojih bi izdvojio strategiju upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom i katalog lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Selca.


Također smo u postupku izrade temeljnog dokumenta - Strategije razvoja Općine Selca za razdoblje 2015-2020 koja će nam dati odgovore na brojna pitanja a najviše ŠTO - KAKO -  i NA KOJI NAČIN!


Smatram da je pametno planiranje i promišljanje od presudne važnosti te da sve eventualne pogreške svi skupa u budućnosti možemo jako skupo platiti!


Upravo rad na rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao i paralelno prikupljanje projektne dokumentacije jamči u konačnici i realizaciju projekata.


Trenutno imamo u cijelosti pripremljenu projektnu dokumentaciju za novu općinsku plažu u Sumartinu u vrijednosti od 8 milijuna kuna, projekt mrtvačnice u Selcima, projekt novih biciklističkih staza te na desetke idejnih rješenja raznih infrastrukturnih ali i kapitalnih projekata, posebno onih koji se odnose na uređenje pomorskog dobra od čega je najizglednija što skorija realizacija - uređenje sportsko rekreacijske luke u uvali Radonja kao i projekt luke nautičkog turizma u uvali Žaganj dolac.


Općina Selca je u proteklom razdoblju veliku važnost posvetila usklađivanju sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, tako da smo izradili Plan gospodarenja otpadom, pribavili kante za razvrstavanje otpada u vrijednosti od 260.000,00 kn, izgradili nekoliko zelenih otoka i još niz aktivnosti koje omogućavaju našim građanima da s otpadom ubuduće postupaju na racionalan i pametan način. Sve to u konačnici znači i manje račune za odvoz komunalnog otpada za naše građane.


U pogledu energetske učinkovitosti Općina Selca je prošle godine završila I. fazu modernizacije mreže JR u ukupnom iznosu od 260.000,00 kn. Paralelno smo izradili energetski pregled JR te smo u fazi pripreme projektne dokumentacije za II. Fazu projekta. Cilj je do 2017. izmjeniti sva energetski neučinkovita rasvjetna tijela na području Općine Selca, što će u konačnici značiti značajne uštede u potrošnji električne energije.


Osim brige o okolišu Općina Selca priprema svoju novu gospodarsku zonu. Za istu je izrađen UPU, a u pripremi je izrada glavnog projekta vodoopskrbe i energetike. Budući da već sada imamo nekoliko zainteresiranih poduzetnika svi zajedno moramo ubrzati proces izrade projektne dokumentacije odnosno dovod nužne infrastrukture u zonu kako bi što prije potaknuli naše poduzetnike i omogućili im obaljanje njihovih djelatnosti u novom poslovno poticajnom okruženju.


Paralelno s usvajanjem UPU-a na županijskoj razini pristupili smo usklađivanju svoje prostorno - planske dokumentacije u vidu izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca, čija je vrijednost 200.000,00 kn. UPU je prošao javnu raspravu i očekuje se njegovo formalno usvajanje ove jeseni. Tako nam se omogućava ucrtavanje novih eksploatacijskih polja, određeno je područje obuhvata za golf igrališta te novo polje od 130 ha rezervirano za solarne elektrane, a zasigurno najvažniji projekt od svih je buduća cesta Pučišća - Povlja.


U razdoblju koje je za nama velike smo napore uložili u održavanje i čišćenje javnih i zelenih  površina, održavanje poljskih puteva, nastavilo se je s izgradnjom sekundarne mreže kanalizacije na Puntinku i u Sumartinu gdje je upravo završen novi sustav odvodnje, vodoopskrbe i kanalizacije predjela „Počivale" u vrijednosti od 1,3 milijuna kuna a u pripremi je i novi projekt „Crkovnjak" za koji je ishođena građevinska dozvola; imali smo nekoliko investicija u lokalnu mrežu vodoopskrbe i još niz drugih manjih zahvata kojima nastojimo održavati urbani izgled naselja i na taj način izravno doprinjeti ugodnijem boravku mještana i posjetitelja.


U Selcima je uređen okoliš nekretnine „Didilića dvori" na način da je uklonjen otpad sa zemljišta, očišćeno raslinje i vegetacija, popravljeni vrtni elementi i jerule te nasut novi čisti granulat a ulazna vrata su u cijelosti obnovljena.


Prostor je očišćen iz razloga jer je bio izuzetno neugledan a ipak se radi o vrijednoj općinskoj imovini za koju se priprema nova namjena. Postoji nekoliko zainteresiranih investitora koji vrlo ozbiljno razmatraju mogućnosti uređenja i stavljanja u funkciju ove iznimno vrijedne nekretnine. U međuvremenu, Selca su dobila još jednu lijepo uređenu javnu površinu (park) koja se može koristiti i u kulturne ali i turističke svrhe.


Samo za pripremu ove turističke sezone utrošili smo preko 300.000,00 kn. Plaže su dohranjivane sa oko 300m³ novog žala, postavljene su zaštitne plažne ograde, u Povljima je dograđen mol na plaži Ratac te saniran dio oštećene rive na plaži Okuč. Također je angažiran „traktor" koji je usitnajvao kamen na plaži Punta u Povljima i Tičjoj luci gdje je uz navedene aktivnosti saniran dio oštećene ceste. Ovu sezonu smo dočekali i s dva zanimljiva komunalna uređenja u našoj općini; uređeni ulaz u mjesto Selca (tzv. trokut) kao i novi vidikovac iznad Povalja.  Primjer je to da se i manjim komunalnim zahvatima mogu uljepšati naša mjesta kako za domicilno stanovništvo tako i za naše posjetitelje - turiste.


Potpisan je četverogodišnji ugovor s Županijskim cestama o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica po mjestima. Već ove godine u Selcima je asfaltirano nekoliko oštećenih ulica (štrada, prostor ispred kino dvorane i ulica iza igrališta) a u planu je asfaltiranje i jedne ulice u Novom Selu odamh nakon sezone.  


Ovom prilikom na poseban način zahvaljujem našoj PZ Selčanki na svesrdnoj logističkoj ali i financijskoj pomoći u realizaciji ovih aktivnosti.  PZ Selčanka također sudjeluje i u svim akcijama betoniranja poljskih / protupožarnih puteva kroz donacije potrebnog materijala a to na razini jedne godine zna premašiti i 100.000,00 kn.


U protupožarne puteve se ulažu znatna financijska sredstva a u tim aktivnostima gotovo uvijek aktivno sudjeluju naši mještani - poljoprivrednici te im ovom prilikom zahvaljujem na trudu i angažmanu.


U Povljima je kompletno uređena i betonirana ulica - Put Tičje luke u ukupnoj dužini od cca. 350 m a u istu je postavljen i energetski kabel kako bi što jednostavnije i brže mogli postaviti novu javnu rasvjetu.


Pri samom smo kraju konačnog uređenja šetnice gdje je već izvedeno oko 90% predviđenih radova. Projekt je to koji je podignuo razinu uređenosti same jezgre mjesta a s planiranim uređenjem parka Tolstoj dobit će se izuzetno zanimljiva javna površina koja će pomoći Selcima u pozicioniranju kao prepoznatljive destinacije za kulturni turizam.


U pogledu poboljšanja povezanosti želim istaknuti uvođenje nove brzobrodske linije koja će u ljetnim mjesecima povezivati Split s Postirama, Pučišćima i Povljima ali i nove autobusne linije prema Bolu koje se godinama nameću kao potreba a od ove godine zahvaljujući razumijevanju Brač prijevoza i postoje. Svako povezivanje je pozitivno i općina rado potpomaže i sufinancira navedene aktivnosti.


GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj - njih 576.


Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014., 


Općina Selca je u ovom istraživanju pokazala da je održala standard transparentnosti u svom radu te da prijašnja vrednovanja i dobri rezultati nisu bili slučajni. Zadnjim istraživanjem naša općina je čak i bolje rangirana što dokazuje našu kontinuiranu brigu o transparentnosti i otvorenosti prema svojim građanima.


S ukupno ostvarenom ocjenom 6.62 Općina Selca se je našla u gornjog skupini transparentnih jedinica lokalne samouprave te je zauzela visoko 39 mjesto na rang tablici od ukupno 365 testiranih JLS-a.  Na Braču je još uvijek uz našu Općinu transparentna i susjedna Općina Pučišća što je dokaz da financijska moć i veličina lokalne samouprave nije uvjet za ulazak u zajednicu transparentnih JLS-a, već da i male općine mogu svojim savjesnim i odgovornim radom osigurati građanima svoju otvorenost i transparentnost.


Nedavno je provedeno još jedno istraživanje Instituta za javne financije koje se odnosi na otvorenost lokalnih proračuna gdje smo također u odnosu na druge odlično rangirani.


Općinska uprava i ja kao načelnik uvijek smo bili otvoreni za konkretne i zdrave prijedloge. Ponosno mogu utvrditi da do sada ni jedan takav prijedlog nisam odbio te smo u okviru financijskih mogućnosti pružili i financijsku ali i bilo koju drugu potporu svakoj inicijativi koja je do nas došla. Vjerujem da će tako biti i u budućnosti!


U ovim teškim vremenima - kako za našu Državu, jednako tako i za nas na lokalnoj razini - nastavili smo brinuti o svim slojevima našeg stanovništva, kao i o njihovim potrebama.


Imamo ustrojen predškolski odgoj, koji u cijelosti samostalno financiramo, također, imamo i DVD, koji s novim postavom mladih i sposobnih ljudi služi na čast i ponos Općini Selca, te u cijelosti zadovoljava naše potrebe u vidu civilne zaštite stanovništva, te zaštite od požara. Naš DVD je nositelj projekta novog vatrogasnog doma kojeg ćemo zajedničkim snagama kandidirati na EU fondove. Projektnu dokumentaciju financira Općina iz vlastitih sredstava i županija.


U pogledu zaštite i spašavanja s ponosom ističem proširenje, uređenje i postavljenje nove opreme na našem helidromu  za noćno slijetanje helikoptera. Vrijednost radova i opreme je 100.000,00 kn i u cijelosti je financirano vlastitim sredstvima.


Osnovno - školsko obrazovanje u našoj općini se financira županijskim sredstvima a općina pomaže u osiguravanju određenog nadstandarda (poput uređenja učionica, kupnje opreme ali i sufinanciranja prijevoza učenika nogometa...).


Općina Selca je u rujnu ugostila 38 slovačkih učenika a za vrijeme zimskih praznika 35 naših učenika bilo je na uzvratnom posjetu u Republici Slovačkoj.


Poveznica ovih razmjena je poznati slovački književnik Matej Bencur (Martin Kukučin) koji je živio i radio u Selcima a naša Općina je potpisnik bratimljenja gradova Pakrac - Lipik - Jasenovo - Revuca - Dolny Kubin. Ove razmjene su iznimno korisne za Općinu Selca, naši učenici imaju mogućnost upoznavati nove destinacije, običaje i kulturu a lokalna zajednica ima korist od promidžbe našeg mjesta u Republici Slovačkoj i otvaranja novih mogućnosti za kulturnu ali i ekonomsku razmjenu.


 


Općina Selca ima i Općinsku knjižnicu za koju osiguravamo plaću djelatnika te zajedno s Ministarstvom kulture sudjelujemo u nabavci knjižne građe. Knjižnica ima preko 200 korisnika te raspolaže s 14.000 naslova knjiga i modernim multimedijalnim odjelom. Ove godine je Ministarstvo kulture sufinanciralo nabavku nove opreme tako da smo imali nešto konkretnije zahvate u knjižnici a sve s ciljem omogućavanja održavanja raznih radionica, predavanja i edukacija u našoj knjižnici.


U pogledu kulture istaknuo bih ponajprije naše Kulturno umjetničko društvo "Hrvatski sastanak 1888" s vrijednim glazbarima, koji nas dostojno predstavljaju na svojim brojnim nastupima.


Tijekom ljetnih mjeseci u našem mjestu se događaju razne sportske i zabavne manifestacije u organizaciji SD Takmac. Projekt Sportskog lita Selca je nadaleko poznat i može biti živi primjer drugima na koji način mladi svojim aktivnim uključivanjem mogu doprinjeti razvoju i promidžbi svoje općine. Na posebni način zahvaljujem svima i veselim se budućim zajedničkim projektima!


Općina nikada nije odbila potrebite, socijalno ugrožene, kao ni starije i nemoćne građane kojih ima nažalost sve više i više. Pomažemo u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u naravi, osiguravanjem pripomoći u kući (preko udruge Sv. Vinka Paulskog i udruge Ruka), te u suradnji sa Županijom svake godine dijelimo sredstva za ogrjev.


Rodiljne naknade i dalje isplaćujemo po principu:  3.000 kn za prvo dijete, 5.000 za drugo, te 8.000 kn za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. U protekloj i ovoj godini isplaćeno je preko 80.000,00 rodiljnih naknada.


Tijekom 2014. godine raspisan je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te je dodijeljeno ukupno 9 stipendija; 4 učeničke i 5 studentskih za šk./ak. 2013/14 god.


Kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete iz natječaja (njih 12) odobrena je jednokratna novčana potpora i to, za učenike 1.000,00 kn a za studente 2.000,00 kn.


Početkom 2015. godine raspisan je novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata, uz nova pravila i uvjete, te smo na taj način osigurali 14 stipendija za različite kategorije naših studenata (darovite, deficitarne i socijalno osjetljive stipendiste).


Za naše stipendiste u ove dvije godine već je isplaćeno preko 150.000,00 kn!


Na samom kraju zahvaljujem svima koji su mi na bilo koji način pomogli u mojoj prvoj polovici mandata, na poseban način djelatnicima općinske uprave, svome zamjeniku prof. Ivici Škrpaci te općinskim vijećnicima na čelu s predsjednikom gosp. Pavlom Ordićem.


Svi zajedno možemo ostvariti velike stvari koje će jamčiti gospodarski, ekonomski ali i kulturološki uzlet naše ponosne Općine!


Neka nam bezuvjetan rad za opće dobro, ljubav prema čovjeku i dostojanstvo svake osobe bude svima skupa vodilja u našim zajedničkim nastojanjima da sva naša naselja budu ljepša, sadržajnija i bolja mjesta za život sviju nas.


Srdačno vas svih skupa pozdravljam i zahvaljujem na pažnji!


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


U ovakvim posebnim prilikama, svečanim sjednicama Općine, uobičajeno je podsjetiti se na važnije činjenice i rezultate koje smo realizirali u proteklom razdoblju, te spomenuti što Općina namjerava raditi i ostvariti u skoroj budućnosti...


 


Od prvog dana mandata od kada obnašam dužnost općinskog načelnika, veliku pozornost zajedno s općinskom upravom posvetili smo pripremi projektne dokumentacije i rješavanju brojnih imovinsko pravnih odnosa. Nezahvalan je to posao koji naravno nije vidljiv ali je nužan za uspješni razvoj naše općine. U tome smo vrlo uspješni a kao prilog tome mogu istaknuti ukljižbu iznimno vrijednih zemljišta na Puntinku (predio Tanki ratac) kao i postupke koji su dovedeni do samog kraja a odnose se na uknjižbu Sokolane i Kina u Selcima, Narodnog doma u Povljima te parka Tolstoj.


 


Po prvi puta izrađeni su izuzetno bitni dokumenti od kojih bi izdvojio strategiju upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom i katalog lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Selca.


Također smo u postupku izrade temeljnog dokumenta - Strategije razvoja Općine Selca za razdoblje 2015-2020 koja će nam dati odgovore na brojna pitanja a najviše ŠTO - KAKO -  i NA KOJI NAČIN!


 


Smatram da je pametno planiranje i promišljanje od presudne važnosti te da sve eventualne pogreške svi skupa u budućnosti možemo jako skupo platiti!


 


Upravo rad na rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao i paralelno prikupljanje projektne dokumentacije jamči u konačnici i realizaciju projekata.


 


Trenutno imamo u cijelosti pripremljenu projektnu dokumentaciju za novu općinsku plažu u Sumartinu u vrijednosti od 8 milijuna kuna, projekt mrtvačnice u Selcima, projekt novih biciklističkih staza te na desetke idejnih rješenja raznih infrastrukturnih ali i kapitalnih projekata, posebno onih koji se odnose na uređenje pomorskog dobra od čega je najizglednija što skorija realizacija - uređenje sportsko rekreacijske luke u uvali Radonja kao i projekt luke nautičkog turizma u uvali Žaganj dolac.


 


Općina Selca je u proteklom razdoblju veliku važnost posvetila usklađivanju sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, tako da smo izradili Plan gospodarenja otpadom, pribavili kante za razvrstavanje otpada u vrijednosti od 260.000,00 kn, izgradili nekoliko zelenih otoka i još niz aktivnosti koje omogućavaju našim građanima da s otpadom ubuduće postupaju na racionalan i pametan način. Sve to u konačnici znači i manje račune za odvoz komunalnog otpada za naše građane.


 


U pogledu energetske učinkovitosti Općina Selca je prošle godine završila I. fazu modernizacije mreže JR u ukupnom iznosu od 260.000,00 kn. Paralelno smo izradili energetski pregled JR te smo u fazi pripreme projektne dokumentacije za II. Fazu projekta. Cilj je do 2017. izmjeniti sva energetski neučinkovita rasvjetna tijela na području Općine Selca, što će u konačnici značiti značajne uštede u potrošnji električne energije.


 


Osim brige o okolišu Općina Selca priprema svoju novu gospodarsku zonu. Za istu je izrađen UPU, a u pripremi je izrada glavnog projekta vodoopskrbe i energetike. Budući da već sada imamo nekoliko zainteresiranih poduzetnika svi zajedno moramo ubrzati proces izrade projektne dokumentacije odnosno dovod nužne infrastrukture u zonu kako bi što prije potaknuli naše poduzetnike i omogućili im obaljanje njihovih djelatnosti u novom poslovno poticajnom okruženju.


 


Paralelno s usvajanjem UPU-a na županijskoj razini pristupili smo usklađivanju svoje prostorno - planske dokumentacije u vidu izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca, čija je vrijednost 200.000,00 kn. UPU je prošao javnu raspravu i očekuje se njegovo formalno usvajanje ove jeseni. Tako nam se omogućava ucrtavanje novih eksploatacijskih polja, određeno je područje obuhvata za golf igrališta te novo polje od 130 ha rezervirano za solarne elektrane, a zasigurno najvažniji projekt od svih je buduća cesta Pučišća - Povlja.


 


U razdoblju koje je za nama velike smo napore uložili u održavanje i čišćenje javnih i zelenih  površina, održavanje poljskih puteva, nastavilo se je s izgradnjom sekundarne mreže kanalizacije na Puntinku i u Sumartinu gdje je upravo završen novi sustav odvodnje, vodoopskrbe i kanalizacije predjela „Počivale" u vrijednosti od 1,3 milijuna kuna a u pripremi je i novi projekt „Crkovnjak" za koji je ishođena građevinska dozvola; imali smo nekoliko investicija u lokalnu mrežu vodoopskrbe i još niz drugih manjih zahvata kojima nastojimo održavati urbani izgled naselja i na taj način izravno doprinjeti ugodnijem boravku mještana i posjetitelja.


 


U Selcima je uređen okoliš nekretnine „Didilića dvori" na način da je uklonjen otpad sa zemljišta, očišćeno raslinje i vegetacija, popravljeni vrtni elementi i jerule te nasut novi čisti granulat a ulazna vrata su u cijelosti obnovljena.


Prostor je očišćen iz razloga jer je bio izuzetno neugledan a ipak se radi o vrijednoj općinskoj imovini za koju se priprema nova namjena. Postoji nekoliko zainteresiranih investitora koji vrlo ozbiljno razmatraju mogućnosti uređenja i stavljanja u funkciju ove iznimno vrijedne nekretnine. U međuvremenu, Selca su dobila još jednu lijepo uređenu javnu površinu (park) koja se može koristiti i u kulturne ali i turističke svrhe.


 


Samo za pripremu ove turističke sezone utrošili smo preko 300.000,00 kn. Plaže su dohranjivane sa oko 300m³ novog žala, postavljene su zaštitne plažne ograde, u Povljima je dograđen mol na plaži Ratac te saniran dio oštećene rive na plaži Okuč. Također je angažiran „traktor" koji je usitnajvao kamen na plaži Punta u Povljima i Tičjoj luci gdje je uz navedene aktivnosti saniran dio oštećene ceste. Ovu sezonu smo dočekali i s dva zanimljiva komunalna uređenja u našoj općini; uređeni ulaz u mjesto Selca (tzv. trokut) kao i novi vidikovac iznad Povalja.  Primjer je to da se i manjim komunalnim zahvatima mogu uljepšati naša mjesta kako za domicilno stanovništvo tako i za naše posjetitelje - turiste.


 


Potpisan je četverogodišnji ugovor s Županijskim cestama o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica po mjestima. Već ove godine u Selcima je asfaltirano nekoliko oštećenih ulica (štrada, prostor ispred kino dvorane i ulica iza igrališta) a u planu je asfaltiranje i jedne ulice u Novom Selu odamh nakon sezone.  


Ovom prilikom na poseban način zahvaljujem našoj PZ Selčanki na svesrdnoj logističkoj ali i financijskoj pomoći u realizaciji ovih aktivnosti.  PZ Selčanka također sudjeluje i u svim akcijama betoniranja poljskih / protupožarnih puteva kroz donacije potrebnog materijala a to na razini jedne godine zna premašiti i 100.000,00 kn.


U protupožarne puteve se ulažu znatna financijska sredstva a u tim aktivnostima gotovo uvijek aktivno sudjeluju naši mještani - poljoprivrednici te im ovom prilikom zahvaljujem na trudu i angažmanu.


U Povljima je kompletno uređena i betonirana ulica - Put Tičje luke u ukupnoj dužini od cca. 350 m a u istu je postavljen i energetski kabel kako bi što jednostavnije i brže mogli postaviti novu javnu rasvjetu.


 


Pri samom smo kraju konačnog uređenja šetnice gdje je već izvedeno oko 90% predviđenih radova. Projekt je to koji je podignuo razinu uređenosti same jezgre mjesta a s planiranim uređenjem parka Tolstoj dobit će se izuzetno zanimljiva javna površina koja će pomoći Selcima u pozicioniranju kao prepoznatljive destinacije za kulturni turizam.


 


U pogledu poboljšanja povezanosti želim istaknuti uvođenje nove brzobrodske linije koja će u ljetnim mjesecima povezivati Split s Postirama, Pučišćima i Povljima ali i nove autobusne linije prema Bolu koje se godinama nameću kao potreba a od ove godine zahvaljujući razumijevanju Brač prijevoza i postoje. Svako povezivanje je pozitivno i općina rado potpomaže i sufinancira navedene aktivnosti.


 


GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj - njih 576.


Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014., 


Općina Selca je u ovom istraživanju pokazala da je održala standard transparentnosti u svom radu te da prijašnja vrednovanja i dobri rezultati nisu bili slučajni. Zadnjim istraživanjem naša općina je čak i bolje rangirana što dokazuje našu kontinuiranu brigu o transparentnosti i otvorenosti prema svojim građanima.


S ukupno ostvarenom ocjenom 6.62 Općina Selca se je našla u gornjog skupini transparentnih jedinica lokalne samouprave te je zauzela visoko 39 mjesto na rang tablici od ukupno 365 testiranih JLS-a.  Na Braču je još uvijek uz našu Općinu transparentna i susjedna Općina Pučišća što je dokaz da financijska moć i veličina lokalne samouprave nije uvjet za ulazak u zajednicu transparentnih JLS-a, već da i male općine mogu svojim savjesnim i odgovornim radom osigurati građanima svoju otvorenost i transparentnost.


 


Nedavno je provedeno još jedno istraživanje Instituta za javne financije koje se odnosi na otvorenost lokalnih proračuna gdje smo također u odnosu na druge odlično rangirani.


 


Općinska uprava i ja kao načelnik uvijek smo bili otvoreni za konkretne i zdrave prijedloge. Ponosno mogu utvrditi da do sada ni jedan takav prijedlog nisam odbio te smo u okviru financijskih mogućnosti pružili i financijsku ali i bilo koju drugu potporu svakoj inicijativi koja je do nas došla. Vjerujem da će tako biti i u budućnosti!


 


U ovim teškim vremenima - kako za našu Državu, jednako tako i za nas na lokalnoj razini - nastavili smo brinuti o svim slojevima našeg stanovništva, kao i o njihovim potrebama.


 


Imamo ustrojen predškolski odgoj, koji u cijelosti samostalno financiramo, također, imamo i DVD, koji s novim postavom mladih i sposobnih ljudi služi na čast i ponos Općini Selca, te u cijelosti zadovoljava naše potrebe u vidu civilne zaštite stanovništva, te zaštite od požara. Naš DVD je nositelj projekta novog vatrogasnog doma kojeg ćemo zajedničkim snagama kandidirati na EU fondove. Projektnu dokumentaciju financira Općina iz vlastitih sredstava i županija.


 


U pogledu zaštite i spašavanja s ponosom ističem proširenje, uređenje i postavljenje nove opreme na našem helidromu  za noćno slijetanje helikoptera. Vrijednost radova i opreme je 100.000,00 kn i u cijelosti je financirano vlastitim sredstvima.


 


Osnovno - školsko obrazovanje u našoj općini se financira županijskim sredstvima a općina pomaže u osiguravanju određenog nadstandarda (poput uređenja učionica, kupnje opreme ali i sufinanciranja prijevoza učenika nogometa...).


 


Općina Selca je u rujnu ugostila 38 slovačkih učenika a za vrijeme zimskih praznika 35 naših učenika bilo je na uzvratnom posjetu u Republici Slovačkoj.


Poveznica ovih razmjena je poznati slovački književnik Matej Bencur (Martin Kukučin) koji je živio i radio u Selcima a naša Općina je potpisnik bratimljenja gradova Pakrac - Lipik - Jasenovo - Revuca - Dolny Kubin. Ove razmjene su iznimno korisne za Općinu Selca, naši učenici imaju mogućnost upoznavati nove destinacije, običaje i kulturu a lokalna zajednica ima korist od promidžbe našeg mjesta u Republici Slovačkoj i otvaranja novih mogućnosti za kulturnu ali i ekonomsku razmjenu.


 


Općina Selca ima i Općinsku knjižnicu za koju osiguravamo plaću djelatnika te zajedno s Ministarstvom kulture sudjelujemo u nabavci knjižne građe. Knjižnica ima preko 200 korisnika te raspolaže s 14.000 naslova knjiga i modernim multimedijalnim odjelom. Ove godine je Ministarstvo kulture sufinanciralo nabavku nove opreme tako da smo imali nešto konkretnije zahvate u knjižnici a sve s ciljem omogućavanja održavanja raznih radionica, predavanja i edukacija u našoj knjižnici.


 


U pogledu kulture istaknuo bih ponajprije naše Kulturno umjetničko društvo "Hrvatski sastanak 1888" s vrijednim glazbarima, koji nas dostojno predstavljaju na svojim brojnim nastupima.


 


Tijekom ljetnih mjeseci u našem mjestu se događaju razne sportske i zabavne manifestacije u organizaciji SD Takmac. Projekt Sportskog lita Selca je nadaleko poznat i može biti živi primjer drugima na koji način mladi svojim aktivnim uključivanjem mogu doprinjeti razvoju i promidžbi svoje općine. Na posebni način zahvaljujem svima i veselim se budućim zajedničkim projektima!


 


Općina nikada nije odbila potrebite, socijalno ugrožene, kao ni starije i nemoćne građane kojih ima nažalost sve više i više. Pomažemo u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u naravi, osiguravanjem pripomoći u kući (preko udruge Sv. Vinka Paulskog i udruge Ruka), te u suradnji sa Županijom svake godine dijelimo sredstva za ogrjev.


 


Rodiljne naknade i dalje isplaćujemo po principu:  3.000 kn za prvo dijete, 5.000 za drugo, te 8.000 kn za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. U protekloj i ovoj godini isplaćeno je preko 80.000,00 rodiljnih naknada.


 


Tijekom 2014. godine raspisan je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te je dodijeljeno ukupno 9 stipendija; 4 učeničke i 5 studentskih za šk./ak. 2013/14 god.


Kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete iz natječaja (njih 12) odobrena je jednokratna novčana potpora i to, za učenike 1.000,00 kn a za studente 2.000,00 kn.


Početkom 2015. godine raspisan je novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata, uz nova pravila i uvjete, te smo na taj način osigurali 14 stipendija za različite kategorije naših studenata (darovite, deficitarne i socijalno osjetljive stipendiste).


Za naše stipendiste u ove dvije godine već je isplaćeno preko 150.000,00 kn!


 


Na samom kraju zahvaljujem svima koji su mi na bilo koji način pomogli u mojoj prvoj polovici mandata, na poseban način djelatnicima općinske uprave, svome zamjeniku prof. Ivici Škrpaci te općinskim vijećnicima na čelu s predsjednikom gosp. Pavlom Ordićem.


 


Svi zajedno možemo ostvariti velike stvari koje će jamčiti gospodarski, ekonomski ali i kulturološki uzlet naše ponosne Općine!


 


Neka nam bezuvjetan rad za opće dobro, ljubav prema čovjeku i dostojanstvo svake osobe bude svima skupa vodilja u našim zajedničkim nastojanjima da sva naša naselja budu ljepša, sadržajnija i bolja mjesta za život sviju nas.


 


Srdačno vas svih skupa pozdravljam i zahvaljujem na pažnji!


 


 


 


 


 


U ovakvim posebnim prilikama, svečanim sjednicama Općine, uobičajeno je podsjetiti se na važnije činjenice i rezultate koje smo realizirali u proteklom razdoblju, te spomenuti što Općina namjerava raditi i ostvariti u skoroj budućnosti...


 


Od prvog dana mandata od kada obnašam dužnost općinskog načelnika, veliku pozornost zajedno s općinskom upravom posvetili smo pripremi projektne dokumentacije i rješavanju brojnih imovinsko pravnih odnosa. Nezahvalan je to posao koji naravno nije vidljiv ali je nužan za uspješni razvoj naše općine. U tome smo vrlo uspješni a kao prilog tome mogu istaknuti ukljižbu iznimno vrijednih zemljišta na Puntinku (predio Tanki ratac) kao i postupke koji su dovedeni do samog kraja a odnose se na uknjižbu Sokolane i Kina u Selcima, Narodnog doma u Povljima te parka Tolstoj.


 


Po prvi puta izrađeni su izuzetno bitni dokumenti od kojih bi izdvojio strategiju upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom i katalog lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Selca.


Također smo u postupku izrade temeljnog dokumenta - Strategije razvoja Općine Selca za razdoblje 2015-2020 koja će nam dati odgovore na brojna pitanja a najviše ŠTO - KAKO -  i NA KOJI NAČIN!


 


Smatram da je pametno planiranje i promišljanje od presudne važnosti te da sve eventualne pogreške svi skupa u budućnosti možemo jako skupo platiti!


 


Upravo rad na rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao i paralelno prikupljanje projektne dokumentacije jamči u konačnici i realizaciju projekata.


 


Trenutno imamo u cijelosti pripremljenu projektnu dokumentaciju za novu općinsku plažu u Sumartinu u vrijednosti od 8 milijuna kuna, projekt mrtvačnice u Selcima, projekt novih biciklističkih staza te na desetke idejnih rješenja raznih infrastrukturnih ali i kapitalnih projekata, posebno onih koji se odnose na uređenje pomorskog dobra od čega je najizglednija što skorija realizacija - uređenje sportsko rekreacijske luke u uvali Radonja kao i projekt luke nautičkog turizma u uvali Žaganj dolac.


 


Općina Selca je u proteklom razdoblju veliku važnost posvetila usklađivanju sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, tako da smo izradili Plan gospodarenja otpadom, pribavili kante za razvrstavanje otpada u vrijednosti od 260.000,00 kn, izgradili nekoliko zelenih otoka i još niz aktivnosti koje omogućavaju našim građanima da s otpadom ubuduće postupaju na racionalan i pametan način. Sve to u konačnici znači i manje račune za odvoz komunalnog otpada za naše građane.


 


U pogledu energetske učinkovitosti Općina Selca je prošle godine završila I. fazu modernizacije mreže JR u ukupnom iznosu od 260.000,00 kn. Paralelno smo izradili energetski pregled JR te smo u fazi pripreme projektne dokumentacije za II. Fazu projekta. Cilj je do 2017. izmjeniti sva energetski neučinkovita rasvjetna tijela na području Općine Selca, što će u konačnici značiti značajne uštede u potrošnji električne energije.


 


Osim brige o okolišu Općina Selca priprema svoju novu gospodarsku zonu. Za istu je izrađen UPU, a u pripremi je izrada glavnog projekta vodoopskrbe i energetike. Budući da već sada imamo nekoliko zainteresiranih poduzetnika svi zajedno moramo ubrzati proces izrade projektne dokumentacije odnosno dovod nužne infrastrukture u zonu kako bi što prije potaknuli naše poduzetnike i omogućili im obaljanje njihovih djelatnosti u novom poslovno poticajnom okruženju.


 


Paralelno s usvajanjem UPU-a na županijskoj razini pristupili smo usklađivanju svoje prostorno - planske dokumentacije u vidu izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca, čija je vrijednost 200.000,00 kn. UPU je prošao javnu raspravu i očekuje se njegovo formalno usvajanje ove jeseni. Tako nam se omogućava ucrtavanje novih eksploatacijskih polja, određeno je područje obuhvata za golf igrališta te novo polje od 130 ha rezervirano za solarne elektrane, a zasigurno najvažniji projekt od svih je buduća cesta Pučišća - Povlja.


 


U razdoblju koje je za nama velike smo napore uložili u održavanje i čišćenje javnih i zelenih  površina, održavanje poljskih puteva, nastavilo se je s izgradnjom sekundarne mreže kanalizacije na Puntinku i u Sumartinu gdje je upravo završen novi sustav odvodnje, vodoopskrbe i kanalizacije predjela „Počivale" u vrijednosti od 1,3 milijuna kuna a u pripremi je i novi projekt „Crkovnjak" za koji je ishođena građevinska dozvola; imali smo nekoliko investicija u lokalnu mrežu vodoopskrbe i još niz drugih manjih zahvata kojima nastojimo održavati urbani izgled naselja i na taj način izravno doprinjeti ugodnijem boravku mještana i posjetitelja.


 


U Selcima je uređen okoliš nekretnine „Didilića dvori" na način da je uklonjen otpad sa zemljišta, očišćeno raslinje i vegetacija, popravljeni vrtni elementi i jerule te nasut novi čisti granulat a ulazna vrata su u cijelosti obnovljena.


Prostor je očišćen iz razloga jer je bio izuzetno neugledan a ipak se radi o vrijednoj općinskoj imovini za koju se priprema nova namjena. Postoji nekoliko zainteresiranih investitora koji vrlo ozbiljno razmatraju mogućnosti uređenja i stavljanja u funkciju ove iznimno vrijedne nekretnine. U međuvremenu, Selca su dobila još jednu lijepo uređenu javnu površinu (park) koja se može koristiti i u kulturne ali i turističke svrhe.


 


Samo za pripremu ove turističke sezone utrošili smo preko 300.000,00 kn. Plaže su dohranjivane sa oko 300m³ novog žala, postavljene su zaštitne plažne ograde, u Povljima je dograđen mol na plaži Ratac te saniran dio oštećene rive na plaži Okuč. Također je angažiran „traktor" koji je usitnajvao kamen na plaži Punta u Povljima i Tičjoj luci gdje je uz navedene aktivnosti saniran dio oštećene ceste. Ovu sezonu smo dočekali i s dva zanimljiva komunalna uređenja u našoj općini; uređeni ulaz u mjesto Selca (tzv. trokut) kao i novi vidikovac iznad Povalja.  Primjer je to da se i manjim komunalnim zahvatima mogu uljepšati naša mjesta kako za domicilno stanovništvo tako i za naše posjetitelje - turiste.


 


Potpisan je četverogodišnji ugovor s Županijskim cestama o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica po mjestima. Već ove godine u Selcima je asfaltirano nekoliko oštećenih ulica (štrada, prostor ispred kino dvorane i ulica iza igrališta) a u planu je asfaltiranje i jedne ulice u Novom Selu odamh nakon sezone.  


Ovom prilikom na poseban način zahvaljujem našoj PZ Selčanki na svesrdnoj logističkoj ali i financijskoj pomoći u realizaciji ovih aktivnosti.  PZ Selčanka također sudjeluje i u svim akcijama betoniranja poljskih / protupožarnih puteva kroz donacije potrebnog materijala a to na razini jedne godine zna premašiti i 100.000,00 kn.


U protupožarne puteve se ulažu znatna financijska sredstva a u tim aktivnostima gotovo uvijek aktivno sudjeluju naši mještani - poljoprivrednici te im ovom prilikom zahvaljujem na trudu i angažmanu.


U Povljima je kompletno uređena i betonirana ulica - Put Tičje luke u ukupnoj dužini od cca. 350 m a u istu je postavljen i energetski kabel kako bi što jednostavnije i brže mogli postaviti novu javnu rasvjetu.


 


Pri samom smo kraju konačnog uređenja šetnice gdje je već izvedeno oko 90% predviđenih radova. Projekt je to koji je podignuo razinu uređenosti same jezgre mjesta a s planiranim uređenjem parka Tolstoj dobit će se izuzetno zanimljiva javna površina koja će pomoći Selcima u pozicioniranju kao prepoznatljive destinacije za kulturni turizam.


 


U pogledu poboljšanja povezanosti želim istaknuti uvođenje nove brzobrodske linije koja će u ljetnim mjesecima povezivati Split s Postirama, Pučišćima i Povljima ali i nove autobusne linije prema Bolu koje se godinama nameću kao potreba a od ove godine zahvaljujući razumijevanju Brač prijevoza i postoje. Svako povezivanje je pozitivno i općina rado potpomaže i sufinancira navedene aktivnosti.


 


GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj - njih 576.


Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014., 


Općina Selca je u ovom istraživanju pokazala da je održala standard transparentnosti u svom radu te da prijašnja vrednovanja i dobri rezultati nisu bili slučajni. Zadnjim istraživanjem naša općina je čak i bolje rangirana što dokazuje našu kontinuiranu brigu o transparentnosti i otvorenosti prema svojim građanima.


S ukupno ostvarenom ocjenom 6.62 Općina Selca se je našla u gornjog skupini transparentnih jedinica lokalne samouprave te je zauzela visoko 39 mjesto na rang tablici od ukupno 365 testiranih JLS-a.  Na Braču je još uvijek uz našu Općinu transparentna i susjedna Općina Pučišća što je dokaz da financijska moć i veličina lokalne samouprave nije uvjet za ulazak u zajednicu transparentnih JLS-a, već da i male općine mogu svojim savjesnim i odgovornim radom osigurati građanima svoju otvorenost i transparentnost.


 


Nedavno je provedeno još jedno istraživanje Instituta za javne financije koje se odnosi na otvorenost lokalnih proračuna gdje smo također u odnosu na druge odlično rangirani.


 


Općinska uprava i ja kao načelnik uvijek smo bili otvoreni za konkretne i zdrave prijedloge. Ponosno mogu utvrditi da do sada ni jedan takav prijedlog nisam odbio te smo u okviru financijskih mogućnosti pružili i financijsku ali i bilo koju drugu potporu svakoj inicijativi koja je do nas došla. Vjerujem da će tako biti i u budućnosti!


 


U ovim teškim vremenima - kako za našu Državu, jednako tako i za nas na lokalnoj razini - nastavili smo brinuti o svim slojevima našeg stanovništva, kao i o njihovim potrebama.


 


Imamo ustrojen predškolski odgoj, koji u cijelosti samostalno financiramo, također, imamo i DVD, koji s novim postavom mladih i sposobnih ljudi služi na čast i ponos Općini Selca, te u cijelosti zadovoljava naše potrebe u vidu civilne zaštite stanovništva, te zaštite od požara. Naš DVD je nositelj projekta novog vatrogasnog doma kojeg ćemo zajedničkim snagama kandidirati na EU fondove. Projektnu dokumentaciju financira Općina iz vlastitih sredstava i županija.


 


U pogledu zaštite i spašavanja s ponosom ističem proširenje, uređenje i postavljenje nove opreme na našem helidromu  za noćno slijetanje helikoptera. Vrijednost radova i opreme je 100.000,00 kn i u cijelosti je financirano vlastitim sredstvima.


 


Osnovno - školsko obrazovanje u našoj općini se financira županijskim sredstvima a općina pomaže u osiguravanju određenog nadstandarda (poput uređenja učionica, kupnje opreme ali i sufinanciranja prijevoza učenika nogometa...).


 


Općina Selca je u rujnu ugostila 38 slovačkih učenika a za vrijeme zimskih praznika 35 naših učenika bilo je na uzvratnom posjetu u Republici Slovačkoj.


Poveznica ovih razmjena je poznati slovački književnik Matej Bencur (Martin Kukučin) koji je živio i radio u Selcima a naša Općina je potpisnik bratimljenja gradova Pakrac - Lipik - Jasenovo - Revuca - Dolny Kubin. Ove razmjene su iznimno korisne za Općinu Selca, naši učenici imaju mogućnost upoznavati nove destinacije, običaje i kulturu a lokalna zajednica ima korist od promidžbe našeg mjesta u Republici Slovačkoj i otvaranja novih mogućnosti za kulturnu ali i ekonomsku razmjenu.


 


Općina Selca ima i Općinsku knjižnicu za koju osiguravamo plaću djelatnika te zajedno s Ministarstvom kulture sudjelujemo u nabavci knjižne građe. Knjižnica ima preko 200 korisnika te raspolaže s 14.000 naslova knjiga i modernim multimedijalnim odjelom. Ove godine je Ministarstvo kulture sufinanciralo nabavku nove opreme tako da smo imali nešto konkretnije zahvate u knjižnici a sve s ciljem omogućavanja održavanja raznih radionica, predavanja i edukacija u našoj knjižnici.


 


U pogledu kulture istaknuo bih ponajprije naše Kulturno umjetničko društvo "Hrvatski sastanak 1888" s vrijednim glazbarima, koji nas dostojno predstavljaju na svojim brojnim nastupima.


 


Tijekom ljetnih mjeseci u našem mjestu se događaju razne sportske i zabavne manifestacije u organizaciji SD Takmac. Projekt Sportskog lita Selca je nadaleko poznat i može biti živi primjer drugima na koji način mladi svojim aktivnim uključivanjem mogu doprinjeti razvoju i promidžbi svoje općine. Na posebni način zahvaljujem svima i veselim se budućim zajedničkim projektima!


 


Općina nikada nije odbila potrebite, socijalno ugrožene, kao ni starije i nemoćne građane kojih ima nažalost sve više i više. Pomažemo u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u naravi, osiguravanjem pripomoći u kući (preko udruge Sv. Vinka Paulskog i udruge Ruka), te u suradnji sa Županijom svake godine dijelimo sredstva za ogrjev.


 


Rodiljne naknade i dalje isplaćujemo po principu:  3.000 kn za prvo dijete, 5.000 za drugo, te 8.000 kn za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. U protekloj i ovoj godini isplaćeno je preko 80.000,00 rodiljnih naknada.


 


Tijekom 2014. godine raspisan je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te je dodijeljeno ukupno 9 stipendija; 4 učeničke i 5 studentskih za šk./ak. 2013/14 god.


Kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete iz natječaja (njih 12) odobrena je jednokratna novčana potpora i to, za učenike 1.000,00 kn a za studente 2.000,00 kn.


Početkom 2015. godine raspisan je novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata, uz nova pravila i uvjete, te smo na taj način osigurali 14 stipendija za različite kategorije naših studenata (darovite, deficitarne i socijalno osjetljive stipendiste).


Za naše stipendiste u ove dvije godine već je isplaćeno preko 150.000,00 kn!


 


Na samom kraju zahvaljujem svima koji su mi na bilo koji način pomogli u mojoj prvoj polovici mandata, na poseban način djelatnicima općinske uprave, svome zamjeniku prof. Ivici Škrpaci te općinskim vijećnicima na čelu s predsjednikom gosp. Pavlom Ordićem.


 


Svi zajedno možemo ostvariti velike stvari koje će jamčiti gospodarski, ekonomski ali i kulturološki uzlet naše ponosne Općine!


 


Neka nam bezuvjetan rad za opće dobro, ljubav prema čovjeku i dostojanstvo svake osobe bude svima skupa vodilja u našim zajedničkim nastojanjima da sva naša naselja budu ljepša, sadržajnija i bolja mjesta za život sviju nas.


 


Srdačno vas svih skupa pozdravljam i zahvaljujem na pažnji!Natrag
scroll to top