Zeleni Brač - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Zeleni Brač


Utjecanjem na mijenjanje ekološke svijesti naših građana ali i sustavnom edukacijom najmlađih svi zajedno možemo doprinjeti čistom i zelenom otoku Braču!


 

Prva faza projekta Zeleni BRAČ:


1.Podizanje svijesti o zaštitu okoliša i održivom gospodarenju otpadom stanovnika otoka Brača
2.Kvalitetnim i stručnim projektom potaknuti građane, a prije svega djecu, na selektivno prikupljanje
3.Prikupljanje korisnog otada koji može biti vrijedna sekundarna sirovina
4.Kroz edukaciju i konkretne akcije podignuti svijest građana otoka Brača o važnosti zaštite okoliša i raspoloživim mogućnostima za održivo gospodarenje polimernim otpadom te ih potaknuti na stvaranje životnih navika u skladu sa održivim razvojem
5.Aktivno mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode
6.Podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline
7.Izgradnja sigurnog i zdravog okoliša kroz uređenu javnu površinu za kvalitetno odrastanje mladih


Bitan čimbenik koji je pridonio i nadalje pridonosi pritisku na okoliš jest neodgovoran odnos čovjeka prema okolišu zato je u društvu sve prisutnija svijest o potrebi očuvanja okoliša i s time povezana sve izraženija želja pojedinca za aktivnom ulogom u očuvanju prirode i okoliša. Također, je u društvu provođenje održivog razvoja u svakodnevnom životu složen je i dugotrajan proces, zato je jedna od bitnih pretpostavki pritom podizanje razine ekološke svijesti, posebno u procesu obrazovanja, u svim njegovim segmentima i osiguravanje transparentnog sustava informiranja. Očuvanju okoliša zahtijeva sustava u pristupu i koordiniranu akciju svih uključenih: međunarodnih organizacija, nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, gospodarstava, nevladinih sektora i pojedinaca.
Stoga se ovim projektom želi aktivno mijenjati stavovi i štetne životne navike kod građana i mladih na otoku Braču u pogledu očuvanja okoliša i prirode.


Ciljevi projekta "ZELENI BRAČ":Cilj 1: Edukacije
Podizanje svijesti građanja o potrebi odvajanja otpada predstavlja okosnicu budućeg djelovanja cjelog otoka ka konkretnom odvajanju otpada i razvrstavanju. Obzirom da se ciljano djeluje na mlađu populaciju jasno je da se želi projektom utjecati na svijest iste te o daljem sustavnom djelovanju obrazovnih institucija kako bi se potaklo razvrstavanje. Otok Brač, na cijelom svojem teritoriju, nema organizirani sustav razvrstavanja otpada te je zaključak da je ovo prva stepenica ka uređenju novog sustava koji se treba provoditi planski.
Edukacije i informiranja biti će usmjerene i na cjelokupno stanovništvo kako bi se pokazala volja nadležnih institucija ka početku odgovornog i održivog razvoja cjelog otoka.
Ove edukacije samo su prva stepenica u informiranju stanovništva te se planiraju i dalji projekti koji bi dalje utjecali na svijest stanovništa a posebice će se voditi briga o mlađim uzrastima kao logičnom sljedu budućih aktivnosti.Cilj 2: Umrežavanje obrazovnih institucija i općina
Prema osnovnoj ideji o konkretnim smjernicama prema edukaciji stanovništa i mlađe populacije logično je da se partnerske institucije (Škole, vrtići) uključuju u projekt na način da stavljaju na raspolaganje svoje resurse. Resursi partnerskih institucija ogledaju se u prostorijama u kojima će se radionice izvršavati te u stavljanju svoje radne snage na raspolaganje unaprijed utvrđenim projektnim aktivnostima. Ove aktivnosti poslužiti će kao pilot modeli prema kojima će se graditi dalja edukacija. Prema ovim modelima i njihovom primjenom u stanju ćemo biti uočiti probleme te prostor za unaprijeđenje aktivnosti i bolje određivanje daljih ciljeva.Cilj 3: Smanjenje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš
Kada bismo sve otpatke u našoj kanti za smeće razvrstali i odvojeno složili, ustanovili bismo da organski otpad čini čak oko 30% ukupnog otpada u kućanstvu. Ugledajući se u prirodu, ljudi su od davnine takav otpad kompostiranjem pretvarali u korisno dobro. To je prastara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Ovo je najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada, i može ga svako primijeniti u vlastitom vrtu, a korištenjem prikladnog spremnika za kompostiranje čak i na balkonu. Na Braču skoro svako kućanstvo posjeduje vrt, te s ovim modelom može smanjit volumen otpada i samim tim rasterećivati odlagalište, smanjit troškove odlaganja otpada, smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, i zato su nam važne edukacije da bi im prenosili znanje kojeg bi oni kasnije primjenjivali u svakodnevnom životu. Ne možemo se oslonit na činjenicu da će svako kućanstvo kompostirati, te će se biootpad odlagati u spremnike sa smeđim poklopcem, plastična i metalna ambalaža u spremnike sa žutim poklopcem, papir u spremnike sa plavim poklopcem, staklo u spremnike sa zelenim poklopcem. Glomazni otpad će se prikupljati u specijaliziranim spremnicima smještenim na javnim dvorištima tijekom cijele godine. S ovakvim pristupom bi se smanjile količine otpada, onečišćenje mora, vode, tla i zraka, pojave neugodnih mirisa, te ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta. Stoga će se ovakvim pristupom zajednički brže ostvariti ciljevi gospodarenja otpadom i poboljšati kvaliteta života na našem otoku.Cilj 4: Smanjenje troška komunalnih službi
Djelatnici komunalnih službi razvrstavanje otpada vrše na samim deponijama i površinama određenim za odvoz otpada. Određeni broj efektivnog radnog vremena djelatnika komunalnih službi odlazi na razvrstavanje otpada na samim deponijama. Primjenom i sustavnim održavanjem projektnih zadataka smanjuje se broj radnih sati djelatnika što analogno smanjuje i trošak javnih službi pri razvrstavanju. Vrijeme odvojeno na razvrstavanja mogućno je utrošiti u bolje svrhe i time uštedeti i efikasnije alocirati sredstva javnih i privatnih službi. Projektnim aktivnostima odnosno ovim modelom pokazati će se efikasnost kako bi dalja ulaganja komunalnih službi bila svrsishodna.


Nakon aktivna 2 mjeseca pripreme projekta i 6 mjeseci trajanja projekta ovo će biti rezultati prve faze projekta:1. Edukacija 2000 djece iz vrtića, osnovnih i srednjih škola kroz 19 dječijih radionica na području cijelog Brača
2. Utjecanje na informiranje stanovništva o važnosti razvrstavanja otpada
3. 10 000 brošura o razvrstavanju otpada podjeljenih po kućanstvima te dodatno uz pomoć Turističkih zajednica otoka Brača
4. 5000 dječjih brošura podjeljenih po vrtićima tijekom edukacija te dodatno tijekom radionica , akcija čišćenja i sadnji cvijeća.
5. Maskota Brački EKO ZELENKO kao vid animacije najmlađe populacije o edukaciji koji će biti prisutan tijekom svih 19 dječjih radionica i na svim akcijama čišćenja i sadnji cvijeća
6. Akcije čišćenja javnih površina, plaža i šuma na Braču
7. Stvaranje urbanih vrtova na Braču sa autohtonim Bračkim biljnim vrstama, u sklopu projekta osigurane su prve satnice koje će u akcijama saditi naša djeca
8.Postavljanje kanti za odvojeno skupljanje otpada po svim školama i vrtićima na otoku Braču


Ovo je jedan od rijetkih slučajeva gdje su se sve jedinice lokalne samouprave zajednički usuglasile i jednoglasno podržale ovaj iznimno vrijedan i značajan projekt naziva „Zeleni Brač".


Izvor: Aktiva Brač


Info brošuru možete preuzeti ovdje.Natrag
scroll to top