U cilju zaštite kupača od potencijalnih n" />
Plažne ograde u Sumartinu i Povljima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

U cilju zaštite kupača od potencijalnih nesreća Općina Selca postavila 1.200m plutajućih zaštitnih ograda u Sumartinskom i Povaljskom akvatoriju.


 

Plutajuća zaštitna ograda za uređene plaže i kupališta (psihološka linija, psihološka barijera, plažna ograda-parangal) služi kako bi se vidljivo sa morske strane označio i ogradio akvatorij plaže ili kupališta namjenjen kupačima, a sa ciljem postizanja njihove sigurnosti i zaštite od susreta sa brodicama i drugim plovilima, posebno gliserima, predstavljajući tako prvenstveno psihološku i vizualnu mada i neznatnu fizičku zaštitu-prepreku i plovilima i kupačima, na način da ih upozorava o opasnosti prilikom prelaska na suprotnu stranu plutajuće zaštitne ograde. Ograđivanje plaža i kupališta sa morske strane vrši se prema odredbama nadležne Lučke kapetanije ili njene Ispostave.


Postavljanje plutajuće zaštitne ograde na uređene plaže i kupališta, rješenje je kojim se postiže potpuna preventivna zaštita i sigurnost kupača kao i sigurnost plovidbe plovnim putevima u neposrednoj blizini plaža i kupališta. Označavanje i ograđivanje akvatorija uređenih plaža i kupališta, jedan je od uvjeta za dobivanje Plave zastave, poznate eko-markice kojom se promiču ekološki standardi i standardi kvalitete življenja kao dio međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša, mora i priobalja.


Ove je godine Općina Selca postavila zaštitne plutače za sljedeće plaže: Sumartin Porat, Sumartinsko žalo, Selačko kupalište, plaža Santa Barbara na Puntinku te Ratac i Punta u Povljima, ukupno 1.200 m.


Svim kupačima želimo ugodno, sigurno i bezbrižno ljeto!


 


 


 


 


 Natrag
scroll to top