Obavijest o provođenju programa - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest o provođenju programa


Općina Selca u suradnji s KU Lovret provodi program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama


 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELCA
OPĆINSKI NAČELNIK


 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU PROGRAMA KATOLIČKE UDRUGE

LOVRET - POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

 


 


 


• Katolička udruga Lovret /dalje:Udruga/ Program pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama /dalje:Program/, u suradnji s lokalnim institucijama, provodi na području šest općina i jednog grada na otoku Braču Program pomoći starijim i nemoćnim osobama, a od travnja prošle godine i na području općine Selca. Od početka ove godine osim naselja Selca uključena su ostala naselja: Povlja, Sumartin , Novo Selo i Selački zaseoci.

 

• Nositelj tog Programa je općina Selca, a Udruga je izvršitelj Programa ;

 

• Program obavlja zaposlenica Udruge na adresi stanovanja starijih osoba, koje su voljne prihvatiti i pristupiti tom Programu i koje udovoljavaju mjerilima i kriterijima odluke općine Selca;

 

• Program je namijenjen starijim osobama iznad 65-te godine starosti ali i mlađe ako su narušenog zdravlja, koje žive same ili s nemoćnim supružnikom, a o kojima obitelj /djeca i ostali/ iz bilo kojeg razloga, ,ne žive u istom mjestu i slično/, ne može brinuti, koje su narušenog zdravlja, imaju niske mirovine ili nemaju sredstava za pokriće osnovnih životnih potreba, primaju socijalnu pomoć, a iznad svega koje žele savladati staračku osamljenost i izoliranost; 

 

• Program obuhvaća slijedeće usluge: razgovor i druženje, pratnju do crkve, groblja, liječnika i drugog; nabavu i dostavu lijekova i drugih potrepština; održavanje osobne i higijene prostora, sitne popravke, pripremu ili posredovanje kod dostave ručka, osnovnu fizikalnu njegu i tjelovježbu, dogovaranje pregleda i pratnja do liječnika, obavljanje poslova u pošti, banci, te druge slične usluge u staračkoj svakodnevnici;

 

• Prijava osoba iz navedene skupine stanovnika može se izvršiti na broj mobitela 099 435 03 74 , gospođi Jerkici Trutanić, u općinu Selca na broj 622 663 ili u mjesni Župni ured, nakon koje se sa zainteresiranom osobom dogovara posjet radi informativnog razgovora. 

 

Općinski načelnik


 


Ivan Marijančević, v.r. Natrag
scroll to top