Rezultati II. izbornog kruga - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Rezultati II. izbornog kruga


U drugom krugu Lokalnih izbora za općinskog načelnika Općine Selca izabran je Ivan Marijančević


 

REPUBLIKA HRVATSKA


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


OPĆINE SELCA


 


 


KLASA: 013-03/13-01/0013


URBROJ: 2104/07-03-01/13-01
Selca, 02. lipnja  2013.god.


 


Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Selca 2. lipnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Selca utvrdilo je i objavljuje


 


REZULTATE IZBORA ZA


OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SELCA


 


I. Od ukupno 1.833 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 972 birača, odnosno 53,03%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 972 birača, odnosno 53,03%. Važećih listića bilo je 953, odnosno 98,05%. Nevažećih je bilo 19 listića, odnosno 1,95%.


II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:


 


1. Kandidat: IVAN MARIJANČEVIĆ  551 glasova (56,69%)


Zamjenik kandidata: IVICA ŠKRPACA, prof.


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ


 


2. Kandidatkinja: NIKOLINA TONŠIĆ, mag. oec.  402 glasova (41,36 %)


Zamjenik kandidatkinje: MARČELO ŠTAMBUK, dr.med.


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP


HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS


 


III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona,


za općinskog načelnika Općine Selca izabran je


IVAN MARIJANČEVIĆ


a za zamjenika općinskog načelnika izabran je


IVICA ŠKRPACA, prof.


 


PREDSJEDNICA


OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


OPĆINE SELCA
MILJENKA ZLATAR, dipl.iur.Natrag
scroll to top