Obavijest biračima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest biračima


Obavijest biračima za predstojeće Lokalne izbore koji će se održati 19. svibnja 2013. godine


 

OBAVIJEST  BIRAČIMA


 


Obavještavamo  birače koji imaju biračko pravo i prijavljeno prebivalište na području Općine Selca da mogu  kod nadležnog Ureda državne uprave koji vodi registar birača (Matični ured Supetar) , na broj telefona   021/ 631-095 ili na stranicama DIP-a (www.izbori.hr )provjeriti da li su na popisu birača.


Ukoliko nisu , svoje pravo mogu ostvariti potvrdom (plava) koju za  područje Općine Selca izdaje gore navedeni Matični ured,  na adresi  Mladena  Vodanovića  27,  Supetar, koji će na dan izbora 19.05.2013. godine dežurati u zgradi Općine Selca (Trg S. Radića 5, Selca).


Također podsjećamo birače da na glasovanje mogu pristupiti isključivo  uz predočenje važeće osobne iskaznice ili nekog drugog važećeg  identifikacijskog dokumenta  s fotografijom na temelju kojeg se može nedvojbeno utvrditi  identitet birača ( putovnica, vozačka dozvola).


Predsjednica OIP Općine Selca


Miljenka Zlatar, dipl.iur. Natrag
scroll to top