Polako ali sigurno, nastavljaju se radovi na rek" />
Uređenje šetnice u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Polako ali sigurno, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji šetališta Rajka Štambuka u Selcima (od milja nazvana „Mala Marmontova“).


 

Do sada su izvedeni svi zemljani i betonski radovi, stara stabla zamijenjena su novima a šetnica je u punoj dužini i širini popločana. Ovih dana očekuje se postavljanje kamenih rasvjetnih stupova te se kreće prema završnim radovima, odnosno završetku sjeverne i južne strane šetnice te postavljanju klupa, žardinjera i ostale komunalne opreme.


Puna dužina šetnice je 110 m a prostire se na 1.030 m².  Osnovna odrednica za uređenje prostora ove ulice je dizajniranje podne površine ukupnog prostora- pješačko kolne trake između drvoreda i ostale podne površine.


Oblikovanje podnih površina definirano je uklapanjem u urbano arhitektonski ambijent Selaca i otoka Brača, kojeg karakterizira bogatstvo primjene kamena u svim segmentima građenja, uređena prostora i oblikovanje kamenih detalja. U smislu ovih odrednica struktura nove podne površine projektirana je tako da se sukladno poveže sa tradicijskim elementima obrade kamenih podnih površina.


 


  Natrag
scroll to top