dr. Ivo Ostojić, dobitnik nagrade za životno djelo - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

dr. Ivo Ostojić, dobitnik nagrade za životno djelo


Gradsko vijeće Grada Splita, posthumno je dodijelilo nagradu za životno djelo našem dragom dr. Ivu Ostojiću - Knežiću.


 

GRAD SPLIT


GRADSKO VIJEĆE


Komisija za dodjelu javnih priznanja


 


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita u 2012. godini pristiglih temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 15. siječnja 2013. godine, na svojoj 8. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2A/04, 6/05, 8/06, 8/07, 35/08, 11/09 - Pročišćeni tekst, 4/10 i 39/12 - Pročišćeni tekst), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je


 


ODLUKU


o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2012. godinu


I.


Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2012. godini, dodjeljuje se:


1.Dr. sc. Drago Šimundža


2.Gerard Denegri, dipl. inž.        


3.Boris Matošić, dipl. inž. pom. prom.


4.Ivo Ostojić Knežić, dr. med. spec. - posthumno


 


II.


Osobna nagrada Grada Splita za 2012. godinu, dodjeljuje se:


1.Vlado Sunko, prof.


2.Dr. sc. Radoslav Bužančić


3.Ines Brajković


 


III.


Skupna Nagrada Grada Splita za 2012. godinu, dodjeljuje se:


1.Gradski zbor „Brodosplit"


 


IV.


Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".


 


KLASA: 061-01/13-01/1


URBROJ: 2181/01-02-04-12-2


 


Split, 14. ožujka 2013. godine


PREDSJEDNIK


                                                                                   Željko Kerum, v.r.Natrag
scroll to top