Obaviještavamo učenike Osnovne ško" />
Obavijest za učenike OŠ - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obaviještavamo učenike Osnovne škole Selca i područne škole Sumartin da će redovna nastava i početak nove školske 2012/13 godine započeti 3. rujna 2012. godine u 8,15 h.


 


Pravilnikom propisuje se početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja i trajanje učeničkih odmora u osnovnim školama za školsku godinu 2012./2013.


 


Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2012./2013. ponovo je predložena mogućnost fleksibilnog početka nastave i to 3. ili 10. rujna 2012. godine, odnosno trajanje zimskog odmora učenika 2 ili 3 tjedna.


 


Nastava počinje 3. rujna 2012. godine, a završava 14. lipnja 2013. godine.


Nastava se ustrojava u dva polugodišta.


Prvo polugodište traje od 3. rujna 2012. godine do 21. prosinca 2012. godine.


Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013. godine do 14. lipnja 2013. godine.


Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2012. godine, a završava 11. siječnja 2013. godine.


Proljetni odmor učenika počinje 25. ožujka 2013. godine, a završava 29. ožujka 2012. godine.


Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 20013. godine, osim za učenike koji polažu razredni ili popravni ispit. Natrag
scroll to top